ANA SAYFA HABERLER VİDEOLAR DERSLER OYUNLAR DOSYA RESİM GALERİSİ YARIŞMA Facebookta paylaşmak için tıklayınız
 
 » MENÜ
 Türkiye Coğrafyası
 Ülkeler Coğrafyası
 Matematik Coğrafya
 Siyasi Coğrafya
 Biyocoğrafya
 Beşeri Coğrafya
 Ekonomik Coğrafya
 Hidroğrafya
 Klimatoloji
 Coğrafya Soru Bankası
 Güncel Yazılar
 » SORU CEVAP BÖLÜMÜ
Bu bölümden coğrafya dersleriniz yada coğrafya ile ilgili sorularınız varsa bize iletebilirsiniz.
Editöre Soru Sorunuz
Cevaplanmış Sorulara Bakınız
 » BİR COĞRAFYA BİLGİSİ
Dünyanın en yüksek kenti Perudaki CERRO do POSCO dur.(4500m.)
 » İÇERİK İSTATİSTİKLERİ
 Toplam Dosya Sayısı : 58
 Toplam Makale Sayısı : 87
 Toplam Ders Sayısı : 92
 Toplam Video Sayısı : 132
 Toplam Oyun Sayısı : 283
 Toplam Soru Sayısı : 11856
 Toplam Haber Sayısı : 62
 » SİTE İSTATİSTİKLERİ
Üyeler
Son Üye : asudeciv
Bugün : 0
Dün : 1
Toplam Üye : 1044
Online Üyeler
 Online üye yok..
Site Sayacı


Ip Adresiniz
ip adresim
İletişim
E-Mail : bilgi@cografyalar.com
Honduras ve Honduras Tarihi
 » Honduras ve Honduras Tarihi

Honduras


(Honduras Bayra?y) (Honduras Armasy) Genel bilgi: Ana dili Yspanyolca Ba?kent Tegucigalpa Yönetim ?ekli Cumhuriyet Cumhurba?kany (ayny zamanda ba?bakan) Ricardo Maduro Joest Yüzölçümü 112.090 km² Nüfusu 6.823.568 (Temmuz 2004) Nüfus yo?unlu?u km² ba?yna 60 ki?i Ki?i ba?yna dü?en gelir 993 US-$ (2004) Para birimi Lempira Saat dilimi UTC-6 Milli mar? Tu bandera es un lampo de cielo Plaka i?areti HN Ynternet alan ady .hn Telefon kodu +504 


Nüfus 

Nüfusu 6,7 milyona varan Honduras'ta kilometrekareye 60 ki?i dü?mektedir. Halkyn yarysyndan ço?u kyrsal (%53) alanda ya?amaktadyr fakat 1998'deki Mitch kasyrgasynyn ardyndan ?ehre göçte arty? gözlenmi?tir.

Honduras halky kökenlerine göre üç ana gruba ayrylyr:
 • ladinos: Maya soyundan gelirler ve halkyn %90'yny olu?tururlar. Kom?u ülkelerin aksine Honduras'ta Maya soyundan gelmek gurur veya utanç kayna?y olarak görülmez.
 • garífuna: Siyah tenli Karayip bölgesi insanlarydyrlar. Nüfusun %2'sini (180.000) olu?tururlar.
 • indígenas: (yerliler)
  • Miskito: 35.000 ki?i
  • Sumu Twahka: 730 ki?i
  • Paya: 3000 ki?i
  • Lenca: 80.000 - 100.000 ki?i
  • Chortí: 55.000 ki?i
  • Jicaque/Tolupane
Son dönemde ortalama ya?am süresi kadynlarda 67, erkelerde ise 65 yyla yükselmi?tir. Ülkede her 1600 ki?iye bir doktor dü?erken her 900 ki?iye de hastanede bir yatak dü?mektedir. Binde 30 bebek ölümlerine rastlanmaktadyr.

Dünya Sa?lyk Örgütü (WHO)'nun verilerine göre halkyn gyda gereksinimi %98'lik bir oranla giderilmesine ra?men halkyn yarysyna yakyn bir kysmy hataly veya yetersiz beslenmeden muzdariptir.

Ülkede okuma yazma orany %76'dyr (kadynlarda ve erkeklerde ortalama ayny). Kyrsal alanda okuma yazma orany ?ehre kyyasla oldukça dü?üktür.

Son yyllarda gözlenen hyzly nüfus arty?y (2004 verilerine göre %2,2) nedeniyle Honduras'ta nüfusun yarysyndan ço?unu 18 ya?yn altyndaki çocuklar ve gençler olu?turmaktadyr. Nüfus, son dönemdeki hyzyyla artmaya devam ederse 2025'te toplam nüfusun 14 milyona ula?masy beklenmektedir. Yalnyz hyzly nüfus arty?y Honduras'ta fakirli?in sebebi olarak görülmemektedir.

Politika 

Honduras tarihinde Yspanyol tesiri büyüktür. Uzun yyllar Yspanyollaryn ticari dominyonu olarak kalan Honduras, ba?ymsyzly?yny kazandyktan sonra da karga?a bitmemi?tir. Ba?ymsyzlyktan sonra El Salvador ile sava? durumuna gelen Honduras, bu olaydan dolayy ekonomik açydan büyük kayyplar ya?amy?tyr. Hatta bir dünya kupasy maçynda El Salvadorlu futbolcularyn kaldy?y otel, Hondurasly vatanda?lar tarafyndan kundaklanmak istenmi?tir. Bu olayyn yankylary Honduras'ta hâlâ sürmektedir. Bu gün Honduras dünyanyn birçok ülkesine göç veren ülkelerin ba?ynda gelmektedir.

Ekonomi

Honduras'yn ekonomisi tropik fyrtyna Mitch'den önce ve Mitch'den sonra olmak üzere iki ayry ?ekilde ele alynabilir. 1998 öncesi %80'lerde olan fakirlik, 1998'de ya?anan felaketten sonra daha da artmy?tyr. Bu de?i?im i?sizlik oranynda da sayylara yansyr. Fyrtyna öncesi %31 olan i?sizlik orany 1998'i takip eden yyllarda %44'e kadar ula?my?tyr. 2003 yylynda bu oranyn tekrar %27'ye dü?tü?ü belirtilmektedir.

Latin Amerika ve Karayip Ülkeleri Ekonomi Komisyonu (ECLAC) 'nin hesaplamalaryna göre Mitch 3,8 milyar dolarlyk maddi hasara yol açmy?tyr ve bu rakam Honduras'yn Gayri Safi Milli Hasyla'synyn %70'ine denk gelmektedir. Hükümet yeniden yapylanmanyn 5 milyar dolara mal olaca?yny tahmin etmektedir.

Ythalat 
Sanayi ve Altyapy
Tarym
Ormancylyk
Etiketler:Honduras-ve-Honduras-Tarihi

BU YAZIYI PAYLAŞ