ANA SAYFA HABERLER VİDEOLAR DERSLER OYUNLAR DOSYA RESİM GALERİSİ YARIŞMA Facebookta paylaşmak için tıklayınız
 
 » MENÜ
 Türkiye Coğrafyası
 Ülkeler Coğrafyası
 Matematik Coğrafya
 Siyasi Coğrafya
 Biyocoğrafya
 Beşeri Coğrafya
 Ekonomik Coğrafya
 Hidroğrafya
 Klimatoloji
 Coğrafya Soru Bankası
 Güncel Yazılar
 » SORU CEVAP BÖLÜMÜ
Bu bölümden coğrafya dersleriniz yada coğrafya ile ilgili sorularınız varsa bize iletebilirsiniz.
Editöre Soru Sorunuz
Cevaplanmış Sorulara Bakınız
 » BİR COĞRAFYA BİLGİSİ
Uzaya çıkan ilk kadın, Rus vatandaşı Valentina Tereşkova’ dır.
 » İÇERİK İSTATİSTİKLERİ
 Toplam Dosya Sayısı : 58
 Toplam Makale Sayısı : 87
 Toplam Ders Sayısı : 92
 Toplam Video Sayısı : 132
 Toplam Oyun Sayısı : 283
 Toplam Soru Sayısı : 11856
 Toplam Haber Sayısı : 62
 » SİTE İSTATİSTİKLERİ
Üyeler
Son Üye : asudeciv
Bugün : 0
Dün : 1
Toplam Üye : 1044
Online Üyeler
 Online üye yok..
Site Sayacı


Ip Adresiniz
ip adresim
İletişim
E-Mail : bilgi@cografyalar.com
Etiyopya (Habeşistan) ve Etiyopya Tarihi
 » Etiyopya (Habeşistan) ve Etiyopya Tarihi

Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti (Ityopp'ya Federalawi Demokrasiyawi Ripeblik) Türkçe'deki di?er ady Habe?istan olan bir do?u Afrika ülkesidir. Kom?ulary Sudan, Eritre, Cibuti, Somali, Kenya ve Uganda'dyr. Ba?kenti Addis Ababa, yüzölçümü 1.127.127 km², nüfusu 65,3 milyon civarydyr. Ülkenin Kyzyldeniz'le ba?lantyly parçasy olan Eritre 1993'te bir referandum sonrasynda Etiyopya'dan ba?ymsyz bir ülke haline geldi.

Tarihi
Etiyopya,asyanyn aslynda batysyndadyr ama herkes inkar etmektedir.bu nedenleaslynda MÖ1237yy önce kurulmu?tur Afrika'nyn (ve dünyanyn) en eski ba?ymsyz uluslaryndandyr. 1936-1941 yyllary arasynda Ytalya'nyn i?gali dy?ynda hiçbir ülkeye ba?ymly olmamy?, tarih kayytlarynda hakkynda çok ?ey aktarylmy? bir ülkedir.

Bilim adamlary Afar bölgesinde 3 milyon yyllyk insan iskeleti kalyntylary bulmu?lardyr. Ülke hakkynda tarih kayytlary yakla?yk M.Ö.5000 yylyna dayanmakta olup, bu devirde zamanyn Mysyr firavunlarynyn Kyzyldeniz boyunca altyn, fildi?i, tütsü ve köle aramak üzere yaptyrdyklary ke?iflerde buraya geldikleri tahmin edilmektedir. Ülkenin Eski Ahit'teki Kral Süleyman (Hz.Süleyman) ve Saba Kraliçesi hikayesinde geçmesi, Hyristiyanly?y ilk kabul edenler arasynda bu topraklardaki Aksum Krally?y'nyn olmasy, Yslamiyet'in do?u?unda Bilal-y Habe? (Habe?istanly Bilal)'in ilk inananlardan biri olmasy, ilk Müslümanlar'dan bazylarynyn Habe?istan'a "muhaceret" etmesi Etiyopya'nyn üç büyük dinin tarihinde de önemli bir yer kaplady?yny göstermektedir.

Etiyopya'nyn etnik yapysy karma?yktyr. Halkyn önemli bir kesimi Sami (Habe?çe) veya Ku?i dil konu?ur. Sami dil konu?anlar kendilerini 'Habe?a' olarak nitelerlerse de di?er etnik gruplar bu nitelemeyi kabul etmez.Kültür
Etiyopya kültürü kayna?yny mysyr ve yunanistan'dan alyr. eski monar?i 1880'de italya tarafyndan saldyryya u?rady ancak 1936'da yeni bir italyan saldyrysyna dek ba?ymsyzly?yny korudu. 1941'de ingiltere ülkeyi özgürlü?üne kavu?turdu.

son imparator l. harle selassie 1931'de bir parlamento ve düzeni kurdu ancak bütün siyasal partileri kapatty.
1970'lerde ya?anan kuraklyk nedeniyle yüzbinlerce ki?i öldü. ordunun isyany ve ö?renci gösterileri sonucu 1974'te selassie tahttan indirildi. cunta, tek partili sosyalist bir devlet olu?turarak ba?aryly bir toprak reformu gerçekle?tirdi. muhalefet ?iddet yoluyla bastyryldy. m.s. 330'da benimsenmi? olan kobt kilisesi'nin etkisi önlendi ve 1975'te monar?i la?vedildi. rejim kanly darbelerle, sudan ve somali'nin yardymlary ile desteklenen siyasi gruplaryn isyanlary ile kar?y kar?yya kaldy. 1977'de sscb ile i?birli?i antla?malary yapylyrken, bir zamanlar en önemli müttefik olan abd ile ili?kiler kötüle?ti. 1978'de sovyet ve küba birlikleri somali güçlerinin yenilgiye u?ratylmasyna yardym etti. etyopya ve somali 1988'de bir bary? antla?masy imzalady...

1984'te milyonlary açly?a ve ölüme sürükleyen yaygyn kuraklyk sonucu dünya çapynda bir yardym çabasy ba?lady. 1988'de eritre*'li gerillalaryn zaferi hükümetin, kurakly?a u?ramy? bölgelerde yabancylaryn ve i?çilerin yardym çaly?malaryny yaryda kestirmesine yol açty. 1994'te etiyopya'da kuraklyk sonucu yeni bir kytlyk ya?andy. etiyopyaly halkyn devrimci demokratik cephesi (eprdf), *?ubat 1991'de hükümete kar?y büyük bir saldyry düzenledi. mayys'ta ba?kan haile mariam mengist ülkeyi terketti. eprdf idareyi ele geçirerek geçici bir hükümet kurdu
Etiketler:Etiyopya-Habesistan-ve-Etiyopya-Tarihi

BU YAZIYI PAYLAŞ