ANA SAYFA HABERLER VİDEOLAR DERSLER OYUNLAR DOSYA RESİM GALERİSİ YARIŞMA Facebookta paylaşmak için tıklayınız
 
 » MENÜ
 Türkiye Coğrafyası
 Ülkeler Coğrafyası
 Matematik Coğrafya
 Siyasi Coğrafya
 Biyocoğrafya
 Beşeri Coğrafya
 Ekonomik Coğrafya
 Hidroğrafya
 Klimatoloji
 Coğrafya Soru Bankası
 Güncel Yazılar
 » SORU CEVAP BÖLÜMÜ
Bu bölümden coğrafya dersleriniz yada coğrafya ile ilgili sorularınız varsa bize iletebilirsiniz.
Editöre Soru Sorunuz
Cevaplanmış Sorulara Bakınız
 » BİR COĞRAFYA BİLGİSİ
Türkiye'nin Kuzeyi ile Güneyi arasındaki uzaklık ortalama 650 km.dir.
 » İÇERİK İSTATİSTİKLERİ
 Toplam Dosya Sayısı : 58
 Toplam Makale Sayısı : 87
 Toplam Ders Sayısı : 92
 Toplam Video Sayısı : 132
 Toplam Oyun Sayısı : 283
 Toplam Soru Sayısı : 11856
 Toplam Haber Sayısı : 62
 » SİTE İSTATİSTİKLERİ
Üyeler
Son Üye : asudeciv
Bugün : 0
Dün : 1
Toplam Üye : 1044
Online Üyeler
 Online üye yok..
Site Sayacı


Ip Adresiniz
ip adresim
İletişim
E-Mail : bilgi@cografyalar.com
Dominika ve Dominika Tarihi
 » Dominika ve Dominika Tarihi

Dominika Cumhuriyeti
dominika.gif
Dominika Bayra?y

Dominika, Baty Hint Adalary'nda küçük, ba?ymsyz bir devlettir. Karayib Denizi'yle At las Okyanusu arasynda bulunan adalar zinciri nin bir parçasydyr. Guadeloupe ile Martinik arasynda yer alan oval biçimli adanyn uzunlu ?u 47 km, en geni? yeri ise 26 kilometredir. Son derece güzel, da?lyk bir ada olan Domini ka'nm ortasynda uzanan, ormanlarla örtülü sy­rada?lar Diablotin Da?lary'nda 1.447 metreye ula?yr. Bol ya?mur alan adada çok sayyda akar su vardyr. En etkileyici görünümlerden birine sahip olan Kaynayan Göl'ün sulan, bir gayzer den gelen sycak gaz ve buharla, sürekli hareket içindedir (bak. Gayzer). Adada yaban domuz lan, kemiriciler, opossumlar, iguanalar ve boa yylanlan ya?ar. Ayryca 135 de?i?ik ku? türü vardyr. Mavi tepelikli kolibriler ve çok renkli papa?anlar bunlar arasyndadyr.
Dominica_coa.png
Dominika Armasy
Dominika'ya ili?kin bilgiler
Yüzölçümü: 
750 km2 
Nüfus: 87.700 (1987)
Yönetim: Cumhuriyet
Ba?kent: Roseau
Para Birimi: 
1 Do?u Karayip dolary = 100 sent 
Dil: 
Yngilizce, Fransyzca, Creole
Din: Katolik Hristiyanlyk
Do?al yapy: Dominika, merkezinde bir da? syrasy uza nan, zengin bitki örtüsüne sahip engebeli, küçük bir adadyr.
Ba?lyca sanayi kollary: Tarym, turizm.
Önemli kentler: Roseau, Marigot, Portsmouth.
Halkyn büyük ço?unlu?u Afrika kökenli Siyahlar'dan olu?ur. Bir de Afrikaly-Avrupaly kary?ymy melezler vardyr. Ama adaya gelen ilk göçmenler Fransyzlar oldu?u için, bugün halk arasynda Fransyzca'nyn bozulmu? bir biçimi konu?ulur. Portsmouth yakynlanndaki Prince Rupert Koyu'nda Yerliler'den olu?an küçük bir yerle?im birimi vardyr. Topraklary oldukça verimli olan Dominika Adasy misket limonla ry ve muzlaryyla tanynyr. Öteki ürünler kakao, mango, avokado, greyfurt, portakal, kahve, rom, kurutulmu? hindistancevizi içi ve va nilyadyr. Baty kyyysyndaki ba?kent Roseau adanyn en kalabalyk kentidir. En i?lek limany ise Portsmouth'tur.

Tarih
Dominika, Kristof Kolomb'un 1493'te ikin ci seferi syrasynda ke?fetti?i ilk adadyr. Adayy bir pazar günü görmü? oldu?u için ona Latin ce pazar anlamyna gelen dies dominicd'dan dolayy Dominika adyny vermi?ti. Fransa bura da 1632'de bir sömürge kurdu, ama sava?çy Yerliler Avrupalylar'a kar?y uzun süre direndi ler. 18. yüzyyldaki sava?lar syrasynda ada Yn giltere ve Fransa arasynda birçok kez el de?i? tirdi. 1805'te Dominika bir Yngiliz sömürgesi oldu. 1958'de katyldy?y Baty Hint Adalary Fe derasyonu 1962'de da?yldy. 1967'den sonra dy? ili?kiler ve savunma açysyndan Yngiltere'ye ba?ly, içi?lerinde ba?ymsyz bir devlet oldu. 1978'de ba?ymsyzly?yny ilan ederek Dominika Cumhuriyeti adyny aldy.


Dominika, Küçük Antiller’de devlet. Kuzeyinde Guadeloupe, güneyinde Martinik Adalary bulunur. Yüzey Biçimleri: Ada, volkanik kökenlidir. Verimli topraklara ve dünyanyn ikinci büyük kaynar gölüne sahiptir. Adanyn omurgasyny olu?turan yüksek syrttan, kyyy ?eridine do?ru birkaç yrmak iner. Yklim ve Bitki Örtüsü: Zengin volkanik toprakta yeti?en syk tropikal bitki örtüsü, adanyn be?te ikisini kaplar. Yklimi sycak ve nemlidir. Topraklarynyn ancak onda biri ekilebilir durumdadyr. Yaban hayatyn korundu?u Morne Trios Pitos Ulusal Parky, turistlerin gözde u?rak yeridir. Ekonomi: Plantasyonlar (muz, kakao, ye?il limon, kopra, vanilya), ponza ve balykçylykla birlikte temel geçim kaynaklaryny olu?turur. Gyda maddeleri ithal etmek durumundadyr. Ekonomik büyümenin temelini turizm olu?turur. Tarih: Kristof Kolomb, 1493’te ke?fetti?i bu adaya Dominika adyny verdi. Yspanyol ve Fransyzlaryn egemenli?inde kaldy. 1763’te Yngilizlerin eline geçti (Paris Antla?masy). 1967’de Yngiliz Milletler Toplulu?u’na katyldy, 1978’de ba?ymsyzly?yny elde etti. Ülkede süregelen ?iddet ve siyasî istikrarsyzlyk ortamy, kronik az geli?mi?li?e ba?lydyr. Bunda, syk syk ya?anan ve büyük yykymlara yol açan kasyrgalaryn da (A?ustos 1979) önemli payy vardyr. 1980’deki genel seçimler muhafazakârlaryn zaferiyle sonuçlanmy?, iki darbe giri?imi sonrasy siyasî ya?am kary?my?tyr. Dominika, Yngiliz Milletler Toplulu?u, Birle?mi? Milletler ve Karayibler Toplulu?u’na üyedir.
Etiketler:Dominika-ve-Dominika-Tarihi

BU YAZIYI PAYLAŞ