ANA SAYFA HABERLER VİDEOLAR DERSLER OYUNLAR DOSYA RESİM GALERİSİ YARIŞMA Facebookta paylaşmak için tıklayınız
 
 » MENÜ
 Türkiye Coğrafyası
 Ülkeler Coğrafyası
 Matematik Coğrafya
 Siyasi Coğrafya
 Biyocoğrafya
 Beşeri Coğrafya
 Ekonomik Coğrafya
 Hidroğrafya
 Klimatoloji
 Coğrafya Soru Bankası
 Güncel Yazılar
 » SORU CEVAP BÖLÜMÜ
Bu bölümden coğrafya dersleriniz yada coğrafya ile ilgili sorularınız varsa bize iletebilirsiniz.
Editöre Soru Sorunuz
Cevaplanmış Sorulara Bakınız
 » BİR COĞRAFYA BİLGİSİ
Avrupa ve Kuzey Amerika’da ki en zengin 50 milyon kişinin geliri, 2,7 milyar yoksul kişinin gelirine eşittir.
 » İÇERİK İSTATİSTİKLERİ
 Toplam Dosya Sayısı : 58
 Toplam Makale Sayısı : 87
 Toplam Ders Sayısı : 92
 Toplam Video Sayısı : 132
 Toplam Oyun Sayısı : 283
 Toplam Soru Sayısı : 11856
 Toplam Haber Sayısı : 62
 » SİTE İSTATİSTİKLERİ
Üyeler
Son Üye : asudeciv
Bugün : 0
Dün : 1
Toplam Üye : 1044
Online Üyeler
 Online üye yok..
Site Sayacı


Ip Adresiniz
ip adresim
İletişim
E-Mail : bilgi@cografyalar.com
Belize ve Belize Tarihi
 » Belize ve Belize Tarihi

Co?rafi Verileri
Konum: Orta Amerika'da, kuzeyinde Meksika, do?usunda Karayip Denizi, güney ve batysynda ise Guatemala ile çevrilmi? küçük bir ülke.
Co?rafi konumu: 17 15 Kuzey enlemi, 88 45 Baty boylamy
Harita konumu: Orta Amerika ve Karayipler
Yüzölçümü: toplam: 22,966 km²
kara: 22,806 km²
su: 160 km²
Synyr: toplam: 516 km
Synyr kom?ulary: Guatemala 266 km, Meksika 250 km
Sahil ?eridi: 386 km
Yklimi: Sycak ve nemli bir iklime sahip. Sycaklyk kyyylarda 15-32 derece arasy de?i?irken iç kesimler daha sycak. Özellikle güney bölgeleri oldukça fazla ya?y? alyyor. Ama ?ubat-Mayys arasy kuru mevsim ya?anyyor.
Arazi yapysy: Belize sahillerinde sayysyz küçük ada ve dünyanyn ikinci büyük mercan kayalyklary yer alyr. Yç bölgeler, özellikle güney, biraz yüksektir. Maya Da?lary'nyn uzantysy olan tepeler engebeli alanlary olu?turur. Ülkenin en yüksek noktasy 1160 metrelik Victoria Tepesi'dir.
Deniz seviyesinden yüksekli?i: en alçak noktasy: Karayip Denizi 0 m
en yüksek noktasy: Victoria Tepesi 1,160 m
Do?al kaynaklary: Taryma elveri?li topraklar, kereste, balyk, hidro güç
Arazi kullanymy: taryma uygun topraklar: %10
sürekli ekinler: %1
otlaklar: %2
ormanlar: %84 di?er: %3 (2000 verileri)
Sulanan arazi: 20 km² (1993 verileri)
Do?al afetler: Eylül - Aralyk aylary arasynda yykycy kasyrgalar ve güneyde kyyy bölgelerinde su baskynlary yaygyndyr.
Co?rafi not: Orta Amerika'da bulunup Kuzey Pasifik Okyanusuna kyyysy olmayan tek ülkedir.
Nüfus Bilgileri

Nüfus: 256,062 (Temmuz 2001 verileri)
Ya? yapysy: 0-14 ya?lar: %42.04 (erkek 54,876; kadyn 52,780)
15-64 ya?lar: %54.43 (erkek 70,534; kadyn 68,837)
65 ya?lar ve üzeri: %3.53 (erkek 4,403; kadyn 4,632) (2001 verileri)
Nüfus arty? orany: %2.7 (2001 verileri)
Mülteci orany: 0 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
Cinsiyet orany: do?umlarda: 1.05 erkek/kadyn
15 ya? alty: 1.04 erkek/kadyn
15-64 ya?larynda: 1.02 erkek/kadyn
65 ya? ve üzeri: 0.95 erkek/kadyn
toplam nüfusta: 1.03 erkek/kadyn (2001 verileri)
Bebek ölüm orany: 25.14 ölüm/1,000 do?an bebek (2001 tahmini)
Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 71.19 yyl
erkeklerde: 68.91 yyl
kadynlarda: 73.57 yyl (2001 verileri)
Ortalama çocuk sayysy: 4.05 çocuk/1 kadyn (2001 tahmini)
HIV/AIDS - hastalyklaryna yakalanan yeti?kin sayysy: %2.01 (1999 verileri)
HIV/AIDS - hastalyklary ta?yyan insan: 2,400 (1999 verileri)
HIV/AIDS - hastalyklaryndan ölenler: 170 (1999 verileri)
Ulus: Belizeli
Nüfusun etnik da?ylymy: Melez %43.7, Creole (Hem Avrupa, hem de Asya soyundan gelenler) %29.8, Maya %10, Garifuna %6.2, di?er %10.3
Dinler: Roma Katolikleri %62, Protestanlar %30 (Anglikan %12, Methodist %6, Mennonite %4, Adventist %3, Pentekostal %2, Yahova ?ahitleri %1, di?er %2), inançsyz %2, di?er %6 (1980)
Dil: Yngilizce (resmi), Yspanyolca, Maya, Garifuna, Arawak, Creole
Okur yazar orany: 15 ya? ve üzeri bilgiler
toplam nüfus: %70.3
erkeklerin: %70.3
kadynlaryn: %70.3 (1991 verileri)
Etiketler:Belize-ve-Belize-Tarihi

BU YAZIYI PAYLAŞ