ANA SAYFA HABERLER VİDEOLAR DERSLER OYUNLAR DOSYA RESİM GALERİSİ YARIŞMA Facebookta paylaşmak için tıklayınız
 
 » MENÜ
 Türkiye Coğrafyası
 Ülkeler Coğrafyası
 Matematik Coğrafya
 Siyasi Coğrafya
 Biyocoğrafya
 Beşeri Coğrafya
 Ekonomik Coğrafya
 Hidroğrafya
 Klimatoloji
 Coğrafya Soru Bankası
 Güncel Yazılar
 » SORU CEVAP BÖLÜMÜ
Bu bölümden coğrafya dersleriniz yada coğrafya ile ilgili sorularınız varsa bize iletebilirsiniz.
Editöre Soru Sorunuz
Cevaplanmış Sorulara Bakınız
 » BİR COĞRAFYA BİLGİSİ
Dünyada ilk otoyol Almanya’da yapılmış ve “otoban” denilmiştir.
 » İÇERİK İSTATİSTİKLERİ
 Toplam Dosya Sayısı : 58
 Toplam Makale Sayısı : 87
 Toplam Ders Sayısı : 92
 Toplam Video Sayısı : 132
 Toplam Oyun Sayısı : 283
 Toplam Soru Sayısı : 11856
 Toplam Haber Sayısı : 62
 » SİTE İSTATİSTİKLERİ
Üyeler
Son Üye : asudeciv
Bugün : 0
Dün : 1
Toplam Üye : 1044
Online Üyeler
 Online üye yok..
Site Sayacı


Ip Adresiniz
ip adresim
İletişim
E-Mail : bilgi@cografyalar.com
Bolivya ve Bolivya Tarihi
 » Bolivya ve Bolivya Tarihi

Bolivya

Co?rafi Verileri
Konum: Güney Amerika'nyn orta kesiminde yer almakta olup, kuzey ve do?uda Brezilya, güneydo?uda Paraguay, güneyde Arjantin, güneybatyda ?ili ve batyda Peru ile çevrilidir.
Co?rafi konumu: 17 00 Güney derecesi, 65 00 Baty boylamy
Harita konumu: Güney Amerika
Yüzölçümü: toplam: 1,098,580 km²
kara: 1,084,390 km²
su: 14,190 km²
Synyrlary: toplam: 6,743 km
Synyr kom?ulary: Arjantin 832 km, Brezilya 3,400 km, ?ili 861 km, Paraguay 750 km, Peru 900 km
Sahil ?eridi: 0 km (kara ile çevrili)
Denizleri: yok (kara ile çevrili)
Yklimi: Deniz seviyesine göre çe?itlilik göstermektedir. Nemli ve so?uk tropikal iklimden, so?uk kutup iklimine kadar bir çok iklimin özelliklerini ta?yr.
Arazi yapysy: Engebeli Andlar, da?lyk Altiplano yaylasy, tepelikler, Amazon havzasynda düz ovalyklary ile Bolivya 3 esas bölgeye ayrylyr. Kuzeyde ve do?uda Oriente, kuzeybatyda Lianos, güneydo?uda Bolivya Chaco bölgeleri yer almaktadyr.
Deniz seviyesinden yüksekli?i: en alçak noktasy: Rio Paraguay 90 m
en yüksek noktasy: Nevado Sajama 6,542 m
Do?al kaynaklary: Kalay, do?al gaz, petrol, çinko, tungsten, antimon, gümü?, demir, kur?un, altyn, kereste, hidro güç
Arazi kullanymy: taryma elveri?li: %2
otlaklar: %24
ormanlyk arazi: %53
di?er: %21 (1993 verileri)
Sulanan arazi: 1,750 km² (1993 verileri)
Do?al afetler: Kuzeydo?uda su baskynlary (Mart - Nisan)
Co?rafi not: kara ile çevrili

Nüfus Bilgileri
Nüfus: 8,300,463 (Temmuz 2001 verileri)
Ya? yapysy: 0-14 ya?: %38.46 (erkek 1,626,698; kadyn 1,565,748)
15-64 ya?: %57.07 (erkek 2,315,098; kadyn 2,421,987)
65 ya? ve üzeri: %4.47 (erkek 166,986; kadyn 203,946) (2001 verileri)
Nüfus arty? orany: %1.76 (2001 verileri)
Mülteci orany: -1.45 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
Cinsiyet orany: do?umlarda: 1.05 erkek/kadyn
15 ya? alty: 1.04 erkek/kadyn
15-64 ya?: 0.96 erkek/kadyn
65 ya? ve üzeri: 0.82 erkek/kadyn
toplam nüfusta: 0.98 erkek/kadyn (2001 verileri)
Bebek ölüm orany: 58.98 ölüm/1,000 do?an bebek (2001 tahmini)
Ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 64.06 yyl
erkek: 61.53 yyl
kadyn: 66.72 yyl (2001 verileri)
Ortalama çocuk sayysy: 3.51 çocuk/1 kadyn (2001 tahmini)
HIV/AIDS - hastalyklaryna yakalanan yeti?kin sayysy: %0.1 (1999 verileri)
HIV/AIDS - hastalyklary ta?yyan insan sayysy: 4,200 (1999 verileri)
HIV/AIDS - ölümleri: 380 (1999 verileri)
Ulus: Bolivyaly
Nüfusun etnik da?ylymy: Quechua %30, Aymara %25, melez %30, beyaz yrk %15
Dinler: Roma Katolikleri %95, Protestanlar (Evangelist methodistler)
Diller: Yspanyolca (resmi), Quechua (resmi), Aymara (resmi)
Okur yazar orany: 15 ya? ve üzeri bilgiler
toplam nüfus: %83.1
erkek: %90.5
kadyn: %76 (1995 verileri)

Birle?ik Arap Emirlikleri(BAE)

Co?rafi Verileri
Konum: Orta Do?u'da, Umman Körfezi ve Basra Körfezi kyyysynda, Umman ile Suudi Arabistan arasynda yer almaktadyr.
Co?rafi konumu: 24 00 Kuzey derecesi, 54 00 Do?u boylamy
Haritadaki konumu: Orta Do?u
Yüzölçümü: 82,880 km²
Synyrlary: toplam: 867 km
Synyr kom?ulary: Umman 410 km, Suudi Arabistan 457 km
Sahil ?eridi: 1,318 km
Yklimi: Çöl iklimi, do?uda da?lyk bölgede daha so?uktur.
Arazi yapysy: Düzlükler, çöller, do?uda da?lar yer alyr.
Deniz seviyesinden yüksekli?i: en alçak noktasy: Basra Körfezi 0 m; en yüksek noktasy: Jabal Yibir 1,527 m
Do?al kaynaklary: petrol, do?al gaz
Arazi kullanymy: Otlaklar ve çayyrlar: %2
di?er: %98 (1993 verileri)
Sulanan arazi: 50 km² (1993 verileri)
Do?al afetler: Yaygyn kum ve toz fyrtynalary


Nüfus Bilgileri
Nüfus: 2,407,460 (Temmuz 2001 verileri)
Nüfus arty? orany: %1.59 (2001 verileri)
Mülteci orany: 1.61 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
Bebek ölüm orany: 16.68 ölüm/1,000 do?an bebek (2001 tahmini)
Ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 74.29 yyl
erkeklerde: 71.84 yyl
kadynlarda: 76.86 yyl (2001 verileri)
Ortalama çocuk sayysy: 3.23 çocuk/1 kadyn (2001 tahmini)
HIV/AIDS - hastalyklaryna yakalanan yeti?kin sayysy: %0.18 (1999 verileri)
Nüfusun etnik da?ylymy: Emirlikli %19, di?er Arap ve Yranlylar %23, Güney Asyalylar %50, di?er %8 (1982)
Din: Müslüman %96, Hyristiyan, Hindu, di?er %4
Diller: Arapça (resmi), Parsça, Yngilizce, Hindi, Urdu
Okur yazar orany: 15 ya? ve üzeri için veriler
toplam nüfusta: %79.2
erkekler: %78.9
kadynlar: %79.8 (1995 verileri)

Beyaz Rusya 

Co?rafi Verileri
Konum: Do?u Avrupa, Polonya'nyn do?usunda yer almaktadyr.
Co?rafi konumu: 53 00 Kuzey derecesi, 28 00 Baty boylamy
Harita konumu: Do?u Avrupa
Yüzölçümü: toplam: 207,600 km²
kara: 207,600 km²
su: 0 km²
Synyrlary: toplam: 3,098 km
Synyr kom?ulary: Letonya 141 km, Litvanya 502 km, Polonya 605 km, Rusya 959 km, Ukrayna 891 km
Sahil ?eridi: 0 km (kara ile çevrili)
Yklimi: Ky?lar so?uk, yazlar serin ve nemli geçer. Karasal ve deniz iklimi arasynda geçi? ya?anyr.
Arazi yapysy: Arazi genellikle yatyk olup, çok sayyda bataklyk bulundurur.
Deniz seviyesinden yüksekli?i: en alçak noktasy: Nyoman Nehri 90 m; en yüksek noktasy: Dzyarzhynskaya Hara 346 m
Do?al kaynaklar: Ormanlar, bataklyk kömürü, az miktarda petrol ve do?al gaz
Arazi kullanymy: i?lenebilir toprak arazi: %29
sürekli ekinler: %1
otlaklar: %15
ormanlyk arazi: %34
di?er: %21 (1993 verileri)
Sulanan arazi: 1,000 km² (1993 verileri)
Co?rafi not: kara ile çevrili


Nüfus Bilgileri
Nüfus: 10,350,194 (Temmuz 2001 verileri)
Ya? yapysy: 0-14 ya?: %17.93 (erkek 947,820; kadyn 908,210)
15-64 ya?: %68.21 (erkek 3,428,920; kadyn 3,631,290)
65 ya? ve üzeri: %13.86 (erkek 473,992; kadyn 959,962) (2001 verileri)
Nüfus arty? orany: %-0.15 (2001 verileri)
Mülteci orany: 2.89 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
Cinsiyet orany: do?umlarda: 1.05 erkek/kadyn
15 ya? alty: 1.04 erkek/kadyn
15-64 ya?: 0.94 erkek/kadyn
65 ya? ve üzeri: 0.49 erkek/kadyn
toplam nüfusta: 0.88 erkek/kadyn (2001 verileri)
Bebek ölüm orany: 14.38 ölüm/1,000 do?an bebek (2001 tahmini)
Ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 68.14 yyl
erkek: 62.06 yyl
kadyn: 74.52 yyl (2001 verileri)
Ortalama çocuk sayysy: 1.28 çocuk/1 kadyn (2001 tahmini)
HIV/AIDS - hastalyklaryna yakalanan yeti?kin sayysy: %0.28 (1999 verileri)
HIV/AIDS - ta?yyan insan sayysy: 14,000 (1999 verileri)
HIV/AIDS - hastalyklaryndan ölenler: 400 (1999 verileri)
Ulus: Beyaz Rusya
Nüfusun etnik da?ylymy: Beyaz Ruslar %81.2, Ruslar %11.4, Polonyalylar, Ukraynalylar ve di?erleri %7.4
Dinler: Do?u Ortodokslary %80, di?er (Roma Katolikleri, Protestanlar, Museviler ve Müslümanlar) %20 (1997 verileri)
Diller: Beyaz Rusça, Rusça, di?er
Okur yazar orany: 15 ya? ve üzeri bilgiler
toplam nüfus: %98
erkek: %99
kadyn: %97 (1989 verileri)

Almanya
Co?rafiVerileri
Konum: Orta Avrupa, Baltik Denizi veKuzey Denizi kyyysynda, Hollanda ile Polonya arasynda, danimarka'nyn güneyindeyer almaktadyr.
Co?rafi konumu: 51 00 Kuzey derecesi, 9 00 Do?u boylamy
Haritadaki konumu: Avrupa
Yüzölçümü: 357,021 km²
Synyrlary: toplam: 3,618 km
Synyr kom?ulary: Avusturya 784 km, Belçika 167 km, Çek Cumhuriyeti646 km, Danimarka 68 km, Fransa 451 km, Lüksemburg 135 km, Hollanda 577 km,Polonya 456 km, Ysviçre 334 km
Sahil ?eridi: 2,389 km
Yklimi: Ilyman ve deniz iklimi; so?uk, bulutlu, rutubetli ky?larve yazlar; ylyk rüzgarlar yaygyndyrlar.
Arazi yapysy: Kuzeyde alçak ovalar, merkezde yüksek araziler,güneyde Bavaria Alpleri yer alyr.
Deniz seviyesinden yüksekli?i: en alçak noktasy: Freepsum Gölü 2m; en yüksek noktasy: Zugspitze 2,963 m
Do?al kaynaklary: Demir, kömür, potas, kereste, linyit, uranyum,bakyr, do?al gaz, tuz, nikel, i?lenebilir arazi
Arazi kullanymy: taryma uygun topraklar: %33
daimi ekinler: %1
otlaklar: %15
ormanlyk arazi: %31
di?er: %20 (1993 verileri)
Sulanan arazi: 4,750 km² (1993 verileri)
Do?al afetler: Su baskynlary
Nüfus Bilgileri
Nüfus: 83,029,536 (Temmuz 2001 verileri)
Nüfus arty? orany: %0.27 (2001 verileri)
Mülteci orany: 4 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
Bebek ölüm orany: 4.71 ölüm/1,000 do?an bebek (2001 tahmini)
Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 77.61 yyl
erkeklerde: 74.47 yyl
kadynlarda: 80.92 yyl (2001 verileri)
Ortalama çocuk sayysy: 1.38 çocuk/1 kadyn (2001 tahmini)
HIV/AIDS - hastalyklaryna yakalanan yeti?kin sayysy: %0.1 (1999 verileri)
HIV/AIDS - hastaly?y olan insan sayysy: 37,000 (1999 verileri)
HIV/AIDS - hastalyklaryndan ölenlerin sayysy: 600 (1999 verileri)
Ulus: Alman
Nüfusun etnik da?ylymy: Alman %91.5, Türk %2.4, di?er %6.1
Din: Protestan %38, Roma Katolikleri %34, Müslümanlar %1.7, di?er %26.3
Diller: Almanca
Okur yazar orany: 15 ya? ve üzeri için veriler
toplam nüfusta: %99 (1977 verileri)
Avusturya 
Co?rafiVerileri
Konum: Orta Avrupa'da, Ytalya ile Slovenya'nynkuzeyinde yer alyr.
Co?rafi konumu: 47 20 Kuzey derecesi, 13 20 Do?u boylamy
Haritadaki konumu: Avrupa
Yüzölçümü: toplam: 83,858 km²
kara: 82,738 km²
su: 1,120 km²
Synyrlary: toplam: 2,562 km
Synyr kom?ulary: Çek Cumhuriyeti 362 km, Almanya 784 km,Macaristan 366 km, Ytalya 430 km, Liechtenstein 35 km, Slovakya 91 km, Slovenya330 km, Ysviçre 164 km
Sahil ?eridi: 0 km
Yklimi: Ilyman kytasal iklim.
Arazi yapysy: Baty ve güneyinde Alpler, do?u ve kuzey kysymlardaço?unlukla düzlükler yer alyr
Deniz seviyesinden yüksekli?i: en alçak noktasy: Neusiedler See 40m; en yüksek noktasy: Grossglockner 6,960 m
Do?al kaynaklary: Demir, kereste, magnezit, kur?un, kömür, linyit,bakyr, hidro enerji
Arazi kullanymy: taryma uygun topraklar: %17
daimi ekinler: %1
otlaklar: %23
ormanlyk arazi: %39
di?er: %20 (1993 verileri)
Sulanan arazi: 457 km² (1993 verileri)
Co?rafi not: Kara ile çevriliNüfus Bilgileri
Nüfus: 8,150,835 (Temmuz 2001 verileri)
Nüfus arty? orany: %0.24 (2001 verileri)
Mülteci orany: 2.45 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
Cinsiyet orany: do?umlarda: 1.05 erkek/kadyn
15 ya? alty: 1.05 erkek/kadyn
15-64 ya?larynda: 1.02 erkek/kadyn
65 ya? ve üzeri: 0.62 erkek/kadyn
toplam nüfusta: 0.95 erkek/kadyn (2001 verileri)
Bebek ölüm orany: 4.44 ölüm/1,000 do?an bebek (2001 tahmini)
Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 77.84 yyl
erkeklerde: 74.68 yyl
kadynlarda: 81.15 yyl (2001 verileri)
Ortalama çocuk sayysy: 1.39 çocuk/1 kadyn (2001 tahmini)
HIV/AIDS - hastalyklaryna yakalanan yeti?kin sayysy: %0.23 (1999verileri)
HIV/AIDS - hastaly?y olan insan sayysy: 9,000 (1999 verileri)
HIV/AIDS - hastalyklaryndan ölenlerin sayysy: 100 den az (1999verileri)
Ulus: Avusturyaly
Nüfusun etnik da?ylymy: Alman %98, Hyrvat, Sloven, di?er (Macar,Çek, Slovak, di?er)
Din: Roma Katolikleri %78 , Protestanlar %5, Müslümanlar ve di?er%17
Diller: Almanca
Okur yazar orany: 15 ya? ve üzeri için veriler
toplam nüfusta: %98

Arjantin 

Co?rafiVerileri
Konum: Güney Amerika'nyn güneyinde, güneydeAtlas Okyanusu kyyysynda yer alyr. Atlas Okyanusuna kyyysy 4.000 km`yi a?ar.Güneyinde ve batysynda ?ili, kuzeyinde Bolivya ve Paraguay, kuzeydo?usundaBrezilya ve Uruguay yer alyr.
Co?rafi konumu: 34 00 Güney derecesi, 64 00 Baty boylamy
Haritadaki konumu: Güney Amerika
Yüzölçümü: toplam: 2,766,890 km²
kara: 2,736,690 km²
su: 30,200 km²
Synyrlary: toplam: 9,665 km
Synyr kom?ulary: Bolivya 832 km, Brezilya 1,224 km, ?ili 5,150 km,Paraguay 1,880 km, Uruguay 579 km
Sahil ?eridi: 4,989 km
Yklimi: Arjantin, tamamen güney yarykürenin ylyman iklim ku?a?yndayer alyr. Kuzeyinde ya?murlu subtropikal iklim hakimdir, güney bölgesinde isesub-kutupsal bir iklim hakimdir. Yazlary hava sycak ve rutubetli, ky?lary iseserindir.
Arazi yapysy: Kuzeydo?udaki astropik düzlükler, Pampalar,Patagonya ve dünyanyn en sarp yükseltilerinin bulundu?u Andlar Bölgesi olmaküzere Arjantin dört ana bölgeye ayrylyr. Arjantin topraklarynyn büyük bölümükyraç yada yary-kyraçtyr.
Deniz seviyesinden yüksekli?i: en alçak noktasy: Salinas Chicas 40m; en yüksek noktasy: Cerro Aconcagua 6,960 m
Do?al kaynaklary: Pampalarda verimli topraklar, kur?un, çinko,kalay, bakyr, demir yataklary, manganez, petrol, uranyum
Arazi kullanymy: taryma uygun topraklar: %9
otlaklar: %52
ormanlyk arazi: %19
di?er: %20 (1993 verileri)
Sulanan arazi: 17,000 km² (1993 verileri)
Do?al afetler: Andlar Bölgesinde yer alan San Miguel de Tucuman veMendoza arazileri deprem riski ta?yrlar; Pampalar ba?layan ?iddetli kasyrgalarkuzeydo?uya do?ru ilerleyebilirler; yo?un su baskynlary ya?anabilir.
Co?rafi not: Güney Amerika'nyn ikinci en büyük ülkesi.(Brezilya'dan sonra)Nüfus Bilgileri
Nüfus: 37,384,816 (Temmuz 2001 verileri)
Ya? yapysy: 0-14 ya?: %26.54 (erkek 5,077,593; kadyn 4,842,811)
15-64 ya?: %63.04 (erkek 11,795,282; kadyn 11,773,855)
65 ya? ve üzeri: %10.42 (erkek 1,609,672; kadyn 2,285,603) (2001verileri)
Nüfus arty? orany: %1.15 (2001 verileri)
Mülteci orany: 0.64 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
Cinsiyet orany: do?umlarda: 1.05erkek/kadyn
15 ya? alty: 1.05erkek/kadyn
15-64 ya?larynda: 1 erkek/kadyn
65 ya? ve üzeri: 0.7 erkek/kadyn
toplam nüfusta: 0.98 erkek/kadyn (2001 verileri)
Bebek ölüm orany: 17.75 ölüm/1,000 do?an bebek (2001 tahmini)
Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 75.26 yyl
erkeklerde: 71.88 yyl
kadynlarda: 78.82 yyl (2001 verileri)
Ortalama çocuk sayysy: 2.44çocuk/1 kadyn (2001 tahmini)
HIV/AIDS - hastalyklaryna yakalanan yeti?kin sayysy: %0.69 (1999verileri)
HIV/AIDS - hastaly?y olan insan sayysy: 130,000 (1999 verileri)
HIV/AIDS - hastalyklaryndan ölenlerin sayysy: 1,800 (1999verileri)
Ulus: Arjantinli
Nüfusun etnik da?ylymy: beyazlar (ço?unlukla Yspanyol veYtalyanlar) %97, melezler, Amerika Kyzylderilileri ve di?er beyaz olmayangruplar %3
Din: Roma Katolikleri %92 , Protestanlar %2, Museviler %2, di?er%4
Diller: Yspanyolca (resmi), Yngilizce, Ytalyanca, Almanca,Fransyzca
Okur yazar orany: 15 ya? ve üzeri için veriler
toplam nüfusta: %96.2
erkekler: %96.2
kadynlar: %96.2 (1995 verileri)

Belçika 

Co?rafi Verileri
Konum: Baty Avrupa'da, Kuzey Denizinin kyyysynda, Fransa ile Hollanda arasynda yer almaktadyr.
Co?rafi konumu: 50 50 Kuzey derecesi, 4 00 Baty boylamy
Harita konumu: Avrupa
Yüzölçümü: toplam: 30,510 km²
kara: 30,230 km²
su: 280 km²
Synyr: toplam: 1,385 km
Synyr kom?ulary: Fransa 620 km, Almanya 167 km, Lüksemburg 148 km, Hollanda 450 km
Kyyy ?eridi: 66 km
Yklimi: Ilyman iklime sahiptir, ky?lar hafif, yazlar serin geçer. Genellikle hava rutubetli, ya?murlu ve bulutludur.
Arazi yapysy: Kuzeybatyda yatyk kyyy ovalary, merkezde yuvarlak tepler, güneydo?uda Ardennes ormanynda engebeli da?lar yer almaktadyr.
Deniz seviyesinden yüksekli?i: En alt nokta: Kuzey Denizi 0 m; en yüksek nokta: Signal de Botrange 694 m
Do?al kaynaklary: Kömür, do?al gaz
Kullanylabilir topraklar: i?lenebilir toprak arazi: %24
sürekli ekinler: %1
otlaklar: %20
ormanlyk arazi: %21
di?er: %34
Do?al afetler: Su baskynlary kyyyya yakyn arazilere zarar verdi?inden, bu alanlar beton direklerle sahilden ayrylmy?lar.

Nüfus Bilgileri
Nüfus: 10,258,762 (Temmuz 2001 verileri)
Ya? yapysy: 0-14 ya?: %17.48 (erkek 916,957; kadyn 876,029)
15-64 ya?: %65.57 (erkek 3,390,145; kadyn 3,336,908)
65 ya? ve üzeri: %16.95 (erkek 709,212; kadyn 1,029,511) (2001 verileri)
Nüfus arty? orany: %0.16 (2001 verileri)
Mülteci orany: 0.97 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
Cinsiyet orany: do?umlarda: 1.05 erkek/kadyn
15 ya? alty: 1.05 erkek/kadyn
15-64 ya?larynda: 1.02 erkek/kadyn
65 ya? ve üzeri: 0.69 erkek/kadyn
toplam nüfusta: 0.96 erkek/kadyn (2001 verileri)
Bebek ölüm orany: 4.7 ölüm/1,000 do?an bebek (2001 tahmini)
Ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 77.96 yyl
erkeklerde: 74.63 yyl
kadynlarda: 81.46 yyl (2001 verileri)
Ortalama çocuk sayysy: 1.61 çocuk/1 kadyn (2001 tahmini)
HIV/AIDS - hastalyklaryna yakalanan yeti?kin sayysy: %0.15 (1999 verileri)
HIV/AIDS - hastalyklary ta?yyan insan sayysy: 7,700 (1999 verileri)
HIV/AIDS - hastalyklaryndan ölenler: 100 ün altynda (1999 verileri)
Ulus: Belçikaly
Nüfusun etnik da?ylymy: Flaman %58, Valon %31, di?er %11
Din: Roma Katolikleri %75, Protestanlar ve di?er %25
Diller: Flamanca %58, Fransyzca %32, Almanca %10
Okur yazar orany: 15 ya? ve üzeri bilgiler
toplam nüfus: %98
Etiketler:Bolivya-ve-Bolivya-Tarihi

BU YAZIYI PAYLAŞ