ANA SAYFA HABERLER VİDEOLAR DERSLER OYUNLAR DOSYA RESİM GALERİSİ YARIŞMA Facebookta paylaşmak için tıklayınız
 
 » MENÜ
 Türkiye Coğrafyası
 Ülkeler Coğrafyası
 Matematik Coğrafya
 Siyasi Coğrafya
 Biyocoğrafya
 Beşeri Coğrafya
 Ekonomik Coğrafya
 Hidroğrafya
 Klimatoloji
 Coğrafya Soru Bankası
 Güncel Yazılar
 » SORU CEVAP BÖLÜMÜ
Bu bölümden coğrafya dersleriniz yada coğrafya ile ilgili sorularınız varsa bize iletebilirsiniz.
Editöre Soru Sorunuz
Cevaplanmış Sorulara Bakınız
 » BİR COĞRAFYA BİLGİSİ
İmparator penguenlerinde dişisine kur yapan erkek penguen ona değerli bir çakıl taşı armağan eder. Dişi penguen taşı yuva yapmak için kullanır.
 » İÇERİK İSTATİSTİKLERİ
 Toplam Dosya Sayısı : 58
 Toplam Makale Sayısı : 87
 Toplam Ders Sayısı : 92
 Toplam Video Sayısı : 132
 Toplam Oyun Sayısı : 283
 Toplam Soru Sayısı : 11856
 Toplam Haber Sayısı : 62
 » SİTE İSTATİSTİKLERİ
Üyeler
Son Üye : asudeciv
Bugün : 0
Dün : 1
Toplam Üye : 1044
Online Üyeler
 Online üye yok..
Site Sayacı


Ip Adresiniz
ip adresim
İletişim
E-Mail : bilgi@cografyalar.com
Ekvador ve Ekvador Tarihi
 » Ekvador ve Ekvador Tarihi

Ekvador

Ekvador, Güney Amerika'da temsili demokrasi ile yöetilen bir cumhuriyettir. Kuzeyinde Kolombiya, do?u ve güneyinde Peru ve batysynda Büyük Okyanus ile kom?udur. Anakaradan 965 kilometre batyda, Büyük Okyanus'ta bulunan Galapagos Adalary da ülkenin synyrlary dahilindedir. Adyny aldy?y ekvatorla ülke ikiye bölünmü?tür.

Tarih 

Yakla?yk 3 aylyk ba?ymsyz tarihleri vardyr. Yspanya hakimiyetinin ardyndan, Quito on bin ki?inin ya?ady?y bir ?ehirdi. 10 A?ustos 1809 yylynda Quito'da, Carlos Montúfar, Eugenio Espejo ve Piskopos Cuero y Caicedo liderli?i altynda Yspanya'dan ba?ymsyzlyk için halkyn talebi olmu?tur. Ekvador, ayny zamanda Yspanya'dan ayrylmak için ilk ça?ryyy yapan Latin Amerika ülkesidir. 9 ekim 1820'de Guayaquil ba?ymsyzly?yny kazanan ilk Ekvador ?ehridir. 24 Mayys 1822'de Mare?al Antonio José de Sucre komutasyndaki Ekvador ordusu,Quito yakynlaryndaki Pichincha Sava?y'nda Yspanya'yy ma?lup ederek ba?ymsyzly?yny elde etmi?tir.
19. yüzyylda Ekvador'da yöneticilerin çabuk de?i?mesinden kaynaklanan bir dengesizlik vardyr. 1941 yylynda ise Peru ile aralarynda ya?anan tansiyon sava?a dönü?mü?tür. Peru, kendi topraklary olarak beyan etti?i yerlerde, Ekvador'un askeri varly?ynyn bulundu?unu, bunun da i?gal oldu?unu ileri sürmektedir. Ekvador ise tam tersini iddia etmektedir. 1941 Temmuz'unda iki ordu da harekete geçti. Peru, 11,681 asker ile sava?a girerken, kar?ylarynda kötü e?itilmi? ve yeterince takviye yapylamamy? 5,300 askerli Ekvador ordusyla kar?yla?tylar. 5 Temmuz 1941'de Peru güçleri Zarumilla yrma?yny yerle?ti. 23 Temmuz 1941'de yrma?y a?yp Ell Oro'nun içlerine do?ru ilerlemeye ba?lady. Ekvador, böylece sava?tan çekilmek zorunda kaldy.
1960larda, piyasalardaki durgunluk ve toplumsal husursuzluk popülist politikalara ve askeri müdahelelere neden oldu. Bu arada, yabancy ?irketler Amazon'a yakyn yerlerde petrol yataklary ke?fetti. 1972'de, petrolü do?udan sahil ?eridine ta?yyan And Da?lary boru hattynyn in?aaty, Ekvador'u Güney Amerika'nyn ikinci büyük petrol ihraç eden ülkesi haline getirdi. 1970li yyllarda askeri rejim döneminde ülkenin borçlarynyn kötü idare edilmesi ile ba?layan kötü yönetim altyndaki bir çok yyl, ülkeyi esasen yönetilemez hale getirmi?tir. 1990ly yyllaryn ortalaryndan itibaren, Ekvador hükümeti , yasama ve yargyda temsil edilen idare synyfyny yaty?tyrmayla u?ra?an zayyf bir synyf olarak karakterize edildi.
Yerli halkyn etken seçmenler olarak ortaya çykmasy, son yyllarda ülkenin demokratik oynakly?yna etki etti. Nüfus, hükümetteki daha önceki hatalary telafi etmek için toprak reformu, i?sizlikte azalma ve sosyal hizmetleri sa?lamakla motive edildi. Bu hareket, yürütmenin bozulmasyna neden oldu.

Politika 

Anayasa, ba?kana, ba?kan yardymcysyna ve meclis üyelerine dört yyllyk hizmet etme hakky tanyyor. 15 tane bakanlyk bulunuyor. Ta?ra yöneticileri ve meclis üyeleri do?rudan seçimle i? ba?yna geliyor. Meclis, Temmuz ve Aralyk'ta tatil nedeniyle toplanmyyor. 20 tane yedi üyeli meclis komisyonu bulunuyor. Yargytay üyeleri, meclis tarafyndan süresiz bir dönem için seçiliyor.
Ekvador, Birle?mi? Milletler üyesidir. Ayny zamanda, bir çok bölgesel topluluklaryn içinde yer alyr.


Co?rafya 

Ekvador, üç temel bölgeden, bir de Büyük Okyanus'ta bulunan bir adadan meydana gelmi?tir.
  • La Costa, ülkenin batysyndaki, Büyük Okyanus'u da kapsayan alçakta bulunan kyyy ?eridini içerir.
  • La Sierra, ülkenin ortasyndan geçen, kuzeyden güneye uzanan yüksek irtifadaki bölge.
  • El Oriente, ülkenin do?usundaki Amazon ya?mur ormanlaryny kapsar. Ülke yüzölçümünün yakla?yk yarysyny kaplar.
  • Región Insular, ülkenin batysyndaki Büyük Okyanus'ta bulunan Galapagos Adalary.
Ülke, 22 eyaletten meydana gelir ve her eyaletin kendi idari merkezi bulunur.

Kültür 

Ülkedeki en popüler spor, di?er Güney Amerika ülkeleri gibi futboldur. Ekvador Milli Takymynyn maçlary üledeki en çok izlenen spor olayydyr. 2007 Haziranynda FIFA, deniz seviyesinden 2,500 metre veya üzeri yükseklikteki yerlerde maç yapylmasyny yasaklady. Rafael Correa ve Peru, Bolivya ve Kolombiya'daki meslekta?lary bu kuraly protesto etmek için ortak bir mektup hazyrladylar. Ekvador, 2002 Dünya Kupasy ve 2006 Dünya Kupasy'na katylma hakky kazandy. 2006 Dünya Kupasy'nda A Grubunda Polonya ve Kosta Rika'nyn önünde bitirerek, Almanya'nyn ardyndan ikinci syrada yer aldy. Futsal da toplum arasynda popülerdir.
Ekvador'da yemek türleri çok çe?itlidir. Tarymsal ?artlar ile yükseklikle birlikte de?i?ir. Domuz eti, tavuk, sy?yr eti engin çe?itlilikteki tahyllar, patates veya pirinçle birlikte, da?lyk bölgelerde popülerdir. Ekvador'un da?lyk bölgelerinde satylan sokak yiyece?i ise kavrulmu? domuz ile birlikte patatestir. Özellikle alçak bölgelerde bir çok meyve çe?idi bulunur. Karides ve ystakoz kyyy kesimlerin vazgeçilmez yiyecek maddesidir.
1991 yapymy film olan Sensaciones Ekvador'da çekilmi?tir ve Ekvadorlu karde?ler Juan Esteban Cordero ve Viviana Cordero tarafyndan yönetilmi?tir. Viviana Cordero, daha sonralary Ratas, Ratones, y Rateros ve Un Titán en el Ringadly filmlerde görev almy?tyr. Filmlerden ba?ka, Ekvador'da yylda sayysyz kitap basylmaktadyr. Bunlaryn en önemlileri Rod Glenn'in bilik kurgu romany The King of America ve Kurt Vonnegut'un bilim kurgu romany Galapagostur.
Etiketler:Ekvador-ve-Ekvador-Tarihi

BU YAZIYI PAYLAŞ