ANA SAYFA HABERLER VİDEOLAR DERSLER OYUNLAR DOSYA RESİM GALERİSİ YARIŞMA Facebookta paylaşmak için tıklayınız
 
 » MENÜ
 Türkiye Coğrafyası
 Ülkeler Coğrafyası
 Matematik Coğrafya
 Siyasi Coğrafya
 Biyocoğrafya
 Beşeri Coğrafya
 Ekonomik Coğrafya
 Hidroğrafya
 Klimatoloji
 Coğrafya Soru Bankası
 Güncel Yazılar
 » SORU CEVAP BÖLÜMÜ
Bu bölümden coğrafya dersleriniz yada coğrafya ile ilgili sorularınız varsa bize iletebilirsiniz.
Editöre Soru Sorunuz
Cevaplanmış Sorulara Bakınız
 » BİR COĞRAFYA BİLGİSİ
Dünyanın en yüksek kenti Perudaki CERRO do POSCO dur.(4500m.)
 » İÇERİK İSTATİSTİKLERİ
 Toplam Dosya Sayısı : 58
 Toplam Makale Sayısı : 87
 Toplam Ders Sayısı : 92
 Toplam Video Sayısı : 132
 Toplam Oyun Sayısı : 283
 Toplam Soru Sayısı : 11856
 Toplam Haber Sayısı : 62
 » SİTE İSTATİSTİKLERİ
Üyeler
Son Üye : asudeciv
Bugün : 0
Dün : 1
Toplam Üye : 1044
Online Üyeler
 Online üye yok..
Site Sayacı


Ip Adresiniz
ip adresim
İletişim
E-Mail : bilgi@cografyalar.com
Anguilla ve Anguilla Tarihi
 » Anguilla ve Anguilla Tarihi

AnguillaAnguilla
Anguilla
Slogany "Strength and Endurance"
(Güç ve dayanyklylyk)


Resmi dil Yngilizce
Etnik gruplar 90.1% Baty Afrikaly, 4.6% Çok yrkly, 3.7% Avrupaly, 1.5% di?er
Ba?kent
(ayny zamanda en büyük kenti) The Valley

Siyasi sistem Monar?i Vali Alistair Harrison
Yüzölçümü
- Toplam
102 km²
Nüfus
- Toplam
- Nüfus yo?unlu?u Ülkeler arasynda 212'nci
13,477
132/km²
Ki?i ba?yna dü?en milli gelir $8,800 ABD Dolary
Para birimi Do?u Karayip Dolary
Saat dilimi CET (UTC-4)
CEST (UTC-3)
Ulusal mar?
- Ulusal ?arky
God Save the Queen
God Bless Anguilla
Ynternet alan ady .ai
Uluslararasy telefon kodu
Posta kodu +1-264
AI-2640
 • Konum: Karayip denizinde ada. Porto Riko'nun do?usunda yer almaktadyr.
 • Co?rafi konumu: 18 15 Kuzey enlemi, 63 10 Baty boylamy
 • Harita konumu: Orta Amerika ve Karayipler
 • Yüzölçümü:
  • toplam: 102 km²
  • kara: 102 km²
  • su: 0 km²
 • Synyrlary: 0 km
 • Sahil ?eridi: 61 km
 • Yklimi: Tropikal iklim
 • Arazi yapysy: Zemininde kireç ta?y bulunan yassy bir mercan adasy
 • Deniz seviyesinden yüksekli?i: en alçak noktasy: Karayip Denizi 0 m; en yüksek noktasy: Crocus Tepesi 65 m
 • Do?al kaynaklary: tuz, balyk, ystakoz
 • Arazi kullanymy:
  • taryma uygun topraklar: %0
  • otlaklar: %0
  • ormanlyk arazi: %0
  • di?er: %100 (genellikle kayalyklardan olu?ur) (2005)
 • Do?al afetler: Tropikal fyrtynalar yaygyndyr. (Temmuz - Ekim)

Nüfus bilgileri

 • Nüfus: 13,477 (2006 verileri)
 • Ya? yapysy:
  • 0-14 ya?: %22.8 (erkek 1,557; kadyn 1,510)
  • 15-64 ya?: %70.4 (erkek 4,878; kadyn 4,608)
  • 65 ya? ve üzeri: %6.9 (erkek 412; kadyn 512) (2006 verileri)
 • Nüfus arty? orany: %1.57 (2006 verileri)
 • Mülteci orany: 6.9 mülteci/1,000 nüfus (2006 tahmini)
 • Cinsiyet orany:
  • do?umlarda: 1.03 erkek/kadyn
  • 15 ya? alty: 1.03 erkek/kadyn
  • 15-64 ya?larynda: 1.06 erkek/kadyn
  • 65 ya? ve üzeri: 0.81 erkek/kadyn
  • toplam nüfusta: 1.03 erkek/kadyn (2006 verileri)
 • Bebek ölüm orany: 20.32 ölüm/1,000 do?an bebek (2006 verileri)
 • Ortalama hayat süresi:
  • Toplam nüfus: 77.28 yyl
  • erkeklerde: 74.35 yyl
  • kadyn: 80.3 yyl (2006 verileri)
 • Ortalama çocuk sayysy: 1.73 çocuk/1 kadyn (2006 tahmini)
 • Ulus: Anguilla
 • Dinler: Anglikan %29
 • Dil: Yngilizce (resmi)
 • Okur yazar orany: 12 ya? ve üzeri bilgiler
  • toplam nüfus: %95
  • erkekler: %95
  • kadynlar:: %95 (1984 verileri)
Yönetimi

 • Ülke ady: Anguilla
 • Ba?kenti: The Valley
 • Milli bayram: Anguilla Günü, 30 Mayys
 • Anayasa: 1 Nisan 1982; 1990'da de?i?tirilmi?tir.
 • Hukuk sistemi: Yngiliz hukuku temel alynmy?tyr.
Üye oldu?u uluslararasy örgüt ve kurulu?lar

Caricom (Karayipler Toplulu?u ve Ortak Pazary), CDB (Karayipler Kalkynma Bankasy), Interpol (Uluslararasy Polis Te?kilaty), OECS (Do?u Karayip Devletleri Te?kilaty), ECLAC (Birle?mi? Milletler Latin Amerika ve Karayipler Komisyonu).
Ekonomik göstergeler

 • Ekonomiye genel baky?: Anguilla kysytly miktarda do?al kaynaklara sahiptir, ekonomisi konfor turizmi, ystakoz ürünleri, mültecilerden gelen para havaleleri sayesinde geli?me göstermi?tir.
 • GSYYH:
  • Satynalma Gücü paritesi: - 108.9 milyon $ (2004 verileri)
  • GSYYH (Reel Büyüme): %10.2 (2004 verileri)
 • Enflasyon orany (tüketici fiyatlarynda): %5.3
 • Y? gücü: 6,049 (2001)
 • Sektörlere göre i?gücü da?ylymy: ticaret %36, hizmet %29, in?aat %18, ta?ymacylyk %10, imalat %3, tarym/balykçylyk/ormancylyk/madencilik %4
 • Y?sizlik orany: %8 (2002 verileri)
 • Bütçe: gelirler: 22.8 milyon $; giderler: 22.5 milyon $
 • Endüstri: Turizm, tekne yapymy, deniza?yry finansal hizmetler
  • Endüstrinin büyüme orany: %3.1 (1997 verileri)
 • Tarym: Az miktarda tütün, sebzeler; büyük ba? hayvanlar
 • Yhracat tutary: 14.56 milyon $ (2005)
 • Yhracat ürünleri: ystakoz, balyk, çiftlik hayvany, tuz, rom
 • Ythalat tutary: 129.9 milyon $ (2005)
 • Dy? borç tutary: 8.8 milyon $ (1998)
 • Para birimi: Do?u Karayip Dolary (XCD)
  • Para birimi kodu: XCD
 • Mali yyl: 1 Nisan - 31 Mart
Yleti?im bilgileri

 • Kullanylan telefon hatlary: 6,200 (2002)
 • Telefon kodu: 1264
 • Radyo yayyn istasyonlary: ** 2, FM 7, kysa dalga 0 (2004)
 • Radyolar: 3,000 (1997)
 • Televizyon yayyny yapan istasyonlar: 1 (1997)
 • Televizyonlar: 1,000 (1997)
 • Internet kysaltmasy: .ai
 • Internet servis sa?layycylary: 16 (2000)
 • Internet kullanycylary: 3,000 (2002)
Ula?ym ve ta?ymacylyk

 • Demiryollary: 0 km
 • Karayollary:
  • toplam: 105 km
  • asfalt: 65 km
  • asfalt olmayan: 40 km (2002 verileri)
 • Deniz yollary: yok
 • Hava limanlary: 3 (2006 verileri)Anguilla
Etiketler:Anguilla-ve-Anguilla-Tarihi

BU YAZIYI PAYLAŞ