ANA SAYFA HABERLER VİDEOLAR DERSLER OYUNLAR DOSYA RESİM GALERİSİ YARIŞMA Facebookta paylaşmak için tıklayınız
 
 » MENÜ
 Türkiye Coğrafyası
 Ülkeler Coğrafyası
 Matematik Coğrafya
 Siyasi Coğrafya
 Biyocoğrafya
 Beşeri Coğrafya
 Ekonomik Coğrafya
 Hidroğrafya
 Klimatoloji
 Coğrafya Soru Bankası
 Güncel Yazılar
 » SORU CEVAP BÖLÜMÜ
Bu bölümden coğrafya dersleriniz yada coğrafya ile ilgili sorularınız varsa bize iletebilirsiniz.
Editöre Soru Sorunuz
Cevaplanmış Sorulara Bakınız
 » BİR COĞRAFYA BİLGİSİ
Çin, en çok komşuya sahip ülkedir; tam 15 ülke ile sınırı vardır.
 » İÇERİK İSTATİSTİKLERİ
 Toplam Dosya Sayısı : 58
 Toplam Makale Sayısı : 87
 Toplam Ders Sayısı : 92
 Toplam Video Sayısı : 132
 Toplam Oyun Sayısı : 283
 Toplam Soru Sayısı : 11856
 Toplam Haber Sayısı : 62
 » SİTE İSTATİSTİKLERİ
Üyeler
Son Üye : asudeciv
Bugün : 0
Dün : 1
Toplam Üye : 1044
Online Üyeler
 Online üye yok..
Site Sayacı


Ip Adresiniz
ip adresim
İletişim
E-Mail : bilgi@cografyalar.com
Christmas Adasi ve Christmas Adasi Tarihi
 » Christmas Adasi ve Christmas Adasi Tarihi

Christmas AdasyChristmas Adasy
, Hint Okyanusu'nda Avustralya'ya ba?lydyr. Cava Adasy'nyn yakla?yk 360 km güneyinde, Avustralya'nyn 1,400 km kuzeybatysynda yer alyr. Okyanus tabanyndan yükselen bir da?yn doru?u olan Christmas Adasy'nyn en yüksek noktasy batydaki Murry Tepesidir (361 m). Adadaki ba?lyca yerle?me ve liman kuzeydo?u kyyysndaki Flying Fish Cove'dur. Ada, tarih de?i?tirme çizgisinde bulunan ve dünyada günün ilk y?yklaryny alan kiribatiye ait christmas adasyyla (kiritimati) ile kary?tyrylmamalydyr.

Genel bilgiler:
  • Tam Ady: Christmas Adasy
  • Yüzölçümü: 135 km²
  • Ba?kenti: The Settlement
  • Para Birimi: Avustralya Dolary
  • Dili: Yngilizce ve Çince
  • Nüfusu: 474 ki?i (2002 tahmini)
Do?al yapy:

Adanyn ortasyndaki plato, birbirini izleyen yamaçlar ve setler biçiminde alçalarak kyyylaryn büyük bölümünde yüksekli?i 20 m'yi a?an sarp yarlara dönü?ür. Kyyylarda kumsallara ve mercan olu?umlu plajlara rastlanyr. Adada de?erli fosfat yataklary vardyr. Kasym-nisan aylary arasynda tropik ya?murlarla geçen bir mevsim ya?anyr; 27 °C olan yyllyk ortalama sycaklykta yyl boyunca önemli dalgalanmalar görülmez. Yyllyk ortalama ya?y? miktary 2,670 mm'dir. Christmas Adasy'nyn büyük bölümü tropik ormanlarla kaplydyr. Adanyn hayvan varly?y çok sayydaki deniz ku?undan, küçük sürüngenlerden, kara yengeçlerinden ve böceklerden olu?ur. Tatly su gereksinimi pynarlardan ve kuyulardan kar?ylanyr. Adanyn baty ucunun büyük bölümü bir ulusal parkyn synyrlary içinde kalyr.

Nüfus:


Temmuz 2005 itibariyle adanyn nüfusu 1,600 ki?idir. Nüfusun % 70'ini Çinliler, % 20'sini Avrupalylar ve % 10'unu da Malaylar olu?turur. Yngilizce resmi dil olmasyna ra?men, Çince ve Malayca da yaygyndyr.

Ekonomi:


Ada ekonomisi hemen hemen tümüyle fosfat madencili?ne dayanyr. Geçimlik yapylan tarym ve balykçylyk yetersiz kaldy?yndan, gyda ürünlerinin ço?u ithal edilir. Adada bulunan tek havaalanyndan haftada iki kez Christmas Adasy'yla, Baty Avustralya'daki Perth arasynda hava ula?ymy sa?lanyr.

Yönetsel ve toplumsal ko?ullar:


Avustralya genel valisinin atady?y yönetici adanyn en yüksek hükümet görevlisidir. Bu yöneticinin e?itim, posta, polis, radyo ve liman i?lerinden sorumlu yardymcylary vardyr. Üyeleri 4 yyl için seçimle belirlenen 9 ki?ilik meclis de ada yönetiminde önemli rol oynar.

Tarih:


Ada 1615'te Thomas adly geminin kaptany Richard Rowe tarafyndan görüldü. Yngiliz Do?u Hindistan Kumpanyasy'ndan Kaptan William Mynors, 1643 yylynyn Noel gününde adaya bugünkü adyny verdi. 1887'de adadan toplanan toprak ve kayaç örnekleri üzerindeki incelemeler sonucu bunlaryn saf fosfat içeren kireçta?lary oldu?u anla?yldy. Ertesi yyl Yngiltere adayy ilhak ederek, ilk yerle?im kuruldu. Christmas Adasy 1900'de yönetim merkezi Singapur'da olan Yngiltere'ye ba?ly Bo?az Kolonileri'ne ba?landy. II. Dünya Sava?y'nda Japonlar adayy i?gal ettiler. Ada 1958'de Avustralya'ya ba?landy. 1986'da ada meclisince kararla?tyrylan bayrak, Avustralya tarafyndan ancak 2002 yylynda resmi olarak kabul edildi. 2006 yylynda Endonezya üzerinden deniz yoluyla gelen kaçak göçmenler için bir Göçmen Kabul Merkezi yapyldy.


Kaynak: Vikipedi


Christmas Adasy Bayra?y

__________________ Etiketler:Christmas-Adasi-ve-Christmas-Adasi-Tarihi

BU YAZIYI PAYLAŞ