ANA SAYFA HABERLER VİDEOLAR DERSLER OYUNLAR DOSYA RESİM GALERİSİ YARIŞMA Facebookta paylaşmak için tıklayınız
 
 » MENÜ
 Türkiye Coğrafyası
 Ülkeler Coğrafyası
 Matematik Coğrafya
 Siyasi Coğrafya
 Biyocoğrafya
 Beşeri Coğrafya
 Ekonomik Coğrafya
 Hidroğrafya
 Klimatoloji
 Coğrafya Soru Bankası
 Güncel Yazılar
 » SORU CEVAP BÖLÜMÜ
Bu bölümden coğrafya dersleriniz yada coğrafya ile ilgili sorularınız varsa bize iletebilirsiniz.
Editöre Soru Sorunuz
Cevaplanmış Sorulara Bakınız
 » BİR COĞRAFYA BİLGİSİ
Ahtapot, yunus ve balinadan sonra denizde yaşayan en akıllı canlıdır.
 » İÇERİK İSTATİSTİKLERİ
 Toplam Dosya Sayısı : 58
 Toplam Makale Sayısı : 87
 Toplam Ders Sayısı : 92
 Toplam Video Sayısı : 132
 Toplam Oyun Sayısı : 283
 Toplam Soru Sayısı : 11856
 Toplam Haber Sayısı : 62
 » SİTE İSTATİSTİKLERİ
Üyeler
Son Üye : kaseous
Bugün : 0
Dün : 0
Toplam Üye : 1043
Online Üyeler
 Online üye yok..
Site Sayacı


Ip Adresiniz
ip adresim
İletişim
E-Mail : bilgi@cografyalar.com
COĞRAFİ KONUM TESTİ 1
 » COĞRAFİ KONUM TESTİ 1

COĞRAFİ KONUM, MATEMATİK KONUM, ÖZEL KONUM, PARALEL, MERİDYEN, ENLEM, BOYLAM İLE İLGİLİ TEST 

 
1. Aşağıdakilerden hangisi konumuyla ilgili değildir?
A) Önemli deniz yollarına sahip olması (Boğazlar)
B) Doğu din ve kültürleri ile batı din ve kültürleri arasında geçiş sağlaması
C) Tarih boyunca büyük devletlerin işgal etme çabaları
D) Muz tarımının sadece Anamur'da yapılması
E) Doğu ve Ortadoğu petrollerine giden yolda oldukça stratejik bir önem taşıması
 
2. Türkiye'de yaz saati uygulamasının yaşandığı bir günde Türkiye'nin milli saatinin İzmit'in yerel saatine göre durumu nedir?
A) 1 saat geri
B) 2 saat geri
C) 1 saat ileri
D) 2 saat ileri
E) Zaman farkı yoktur
 
3.
I-  Tarih çizgisinin doğusu ile batısı arasında bir gün fark vardır.
II- Tarih değiştirme çizgisi düz bir çizgidir,
III- Paralel dairelerinin uzunlukları kutuplara doğru gidildikçe azalır.
IV- Dünyayı çevreleyen 180 paralel 360 meridyen vardır.
Yukarıdaki bilgilerden hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
C) l-ll
B) Yalnız II
D) ll-lll
E) IV
 
4.
Yukarıdaki şekle göre ekvator ile 61 °K paraleli ve 21 °G paraleli arasında kaç Km vardır?
A) 6772 - 2340
B) 6655 - 2222
C) 6771-2331
D) 5772-554
E) 6771 - 2222
 
5. 12° doğu meridyeninde güneş tepe noktadaysa, 2° daha doğu meridyeni üzerinde bulunan bir noktada güneş tepe noktası konumuna kaç dakika sonra gelir?
A) 8’
B) 8 saat
C) 18saat
D) 80’
E) 23:52'
 
6. Aşağıdakilerden hangisi enlemin etkilerinden biri değildir?
A) Akarsu rejimi
B) Tarım ürünleri çeşitleri
C) Yapı malzemesi
D) Doğal bitki örtüsü
E) Yere! saat
 
7. Meridyenlerle paralellerin aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ekvatora gidildikçe sıklaşmaları
B) Kutuplara gidildikçe azalmaları
C) Coğrafi koordinatları belirlemeleri
D) Sayılarının eşit olması
E) Ekvatoru 90°lik açıyla kesmeleri
 
8. 10° doğu meridyeninde yerel tarih ve yerel saat 1 Ocak 2000 ve 01: 00 iken 10° batı meridyeninde tarih ve saat hangi konumu gösterir?
Tarih                             Saat
A) 31 Aralık 1999        11:40
B) 01 Ocak 2000         23:00
C) 01 Ocak 2000        02:40
D) 01 Ocak 2000        23:40
E) 31 Aralık 1999        23:40
 
9.
Yukarıdaki şekilde çizgisel hız en fazla hangi noktadadır?
A) D
B) C
C) B
D) E
E) A
 
10. Aşağıdakilerden  hangisi  21   Haziranda  güneş ışınlarını daha eğik bir açıyla alır?
A)Şam
C) Konya
E) Sinop
 
12. Aşağıdaki hangi iki meridyen arasındaki yerel saat farkı en fazladır?
A) 0°-20°d
B) 25°d-13°b
C) 80°d-101°d
D) 152°b-175°b
E) 140°d-152°d
 
13. Aşağıdakilerden hangisi yurdumuzun 36°-42° kuzey paralelleri arasında olmasının bir sonucu olamaz?
A) Denizlerin tuzluluk oranı
B) Kalıcı kar sınır
C) Tarım ve yerleşmenin üst sınır
D) Yükselti
E) Gece gündüz süresi
 
14. Bir meridyen üzerinde ekvatordan kuzey kutbuna doğru gidildikçe aşağıdakilerden hangisinin görülmesi beklenemez?
A) Tarım yükselti sınırının giderek düşmesi
B) Gece gündüz sürelerinin değişmesi
C) Ağaç yapraklarının darlaşması
D) Yağışların düzenli olarak artması
E) İklimlerin farklılaşması
 
15.
I-   Mevsimlerin oluşması
II-  Şubat ayının 28 çekmesi
III- Meltem rüzgarlarının oluşması
IV- Gelgitlerin oluşması
Yukarıdakilerden hangilerinin oluşması dünyanın yıllık hareketinin ve yörüngesinin bir sonucu değildir?
A) l-ll
B) l-lll
C) ll-lll
D) II-IV
E) III-IV
 
16. 21 Haziran tarihinde gündüz uzunluğunu aşağıdakilerden en çok hangisi yaşar?
A) Ekvator
B) Kuzey kutup noktası
C) Yengeç dönencesi
D) Oğlak dönencesi
E) Güney kutup noktası
 
17. 21 Mart tarihinde iki yarı kürede de bahar başlangıcıdır.
Kopenhak'ın ilkbahar başlangıcını yaşaması, Sidney'in ise sonbahar başlangıcı yaşamasının nedeni nedir?
A) Özel konumları
B) Bulundukları meridyenlerin özellikleri
C) İklim özelikleri
D) Farklı yarım kürelerde olmaları
E) Sıcaklık ortalamaları
 
18. Yeryüzünün bütününün ya da bir bölümünün kuş bakışı olarak, belli bir ölçeğe göre küçültülerek bir düzlem üzerine aktarılmış şekline ne isim verilir?
A) Kroki
B) Projeksiyon
C) Profil
D) Harita
E) Plan
 
19. Çizik (grafik) ölçeğin görevi nedir?
A) Kesir ölçeğe alternatif olması
B) Kesir ölçekle yapılan işlemlere yardım etmesi
C) Harita uzunluklarının gerçekte ne kadar olduğunu bir doğru üzerinde gösterme
D) Haritayı grafiklerle anlaşılması daha kolay hale getirmek
E) Harita uzunluğunu ölçmek
 
20.
Yukarıdaki şekilde eğim en fazla kaç numarada gösterilmiştir?
A) 1
B)2
C)3
D)4
E)5
 
21. Projeksiyon yönteminin asıl amacı nedir?
A) Dünyayı düzleme aktarmak
B) Kara ve denizlerin alanlarında, yüz ölçümlerinde meydana gelecek olan bozulmaları en aza indirgeyebilmek
C) Dünya küre maketlerinin çizimini sağlamak
D) Dünyayı kıtalar halinde çizmek
E) Okyanus akıntılarını göstermek
 
22.  Bir siyasi haritada:
I-   Devletlerin sınırı
II-  Devletlerin nüfus yoğunluğu
III- Devletlerin ulaşım güzergahları
IV- Şehir sınırları
Hangileri gösterilmez?
A) l-ll
B) ll-lll
C) I-IV
D) l-lll
E) III-IV
 
23. Aşağıdakilerden hangisi tarama yönteminin temel özelliğidir?
A) Fazla kullanılmayan bir yöntemdir
B) Çeşitli renklerde yükselti basamaklarını gösterir
C) Eğime göre taramaların kalınlığı ve sıklığı değişir
D) Yer şekillerinin düz olduğu yerler açık sarı ile gösterilir
E) Genellikle jeoloji haritalarında kullanılır
 
24. Aşağıdakilerden hangisi fiziki bir harita değildir?
A) Dünyadaki okyanus akıntılarını gösteren harita
B) Türkiye'nin ovalarını gösteren harita
C) Türkiye'nin tarım ürünlerini gösteren harita
D) Türkiye'nin bitki türlerini gösteren harita
E) Kanada'nın göllerini gösteren harita
 
 
 
CEVAP ANAHTARI
 
1.D      2.C      3.B      4.C      5.E      6.E
 
7.C      8.E      9.D      10.E      11.C      12.B      13.D      14.D
 
15.E      16.B      17.D      18.D      19.C      20.A      21.B      22.B      23.C      24.C
Etiketler:COGRAFI-KONUM-TESTI-1

BU YAZIYI PAYLAŞ