ANA SAYFA HABERLER VİDEOLAR DERSLER OYUNLAR DOSYA RESİM GALERİSİ YARIŞMA Facebookta paylaşmak için tıklayınız
 
 » MENÜ
 Türkiye Coğrafyası
 Ülkeler Coğrafyası
 Matematik Coğrafya
 Siyasi Coğrafya
 Biyocoğrafya
 Beşeri Coğrafya
 Ekonomik Coğrafya
 Hidroğrafya
 Klimatoloji
 Coğrafya Soru Bankası
 Güncel Yazılar
 » SORU CEVAP BÖLÜMÜ
Bu bölümden coğrafya dersleriniz yada coğrafya ile ilgili sorularınız varsa bize iletebilirsiniz.
Editöre Soru Sorunuz
Cevaplanmış Sorulara Bakınız
 » BİR COĞRAFYA BİLGİSİ
Fas’ın eski krallarından Muley İsmail’in ( 1672 – 1727 ) 548’i erkek, 340’ı kız olmak üzere toplam 888 çocuğu vardı.
 » İÇERİK İSTATİSTİKLERİ
 Toplam Dosya Sayısı : 58
 Toplam Makale Sayısı : 87
 Toplam Ders Sayısı : 92
 Toplam Video Sayısı : 132
 Toplam Oyun Sayısı : 283
 Toplam Soru Sayısı : 11856
 Toplam Haber Sayısı : 62
 » SİTE İSTATİSTİKLERİ
Üyeler
Son Üye : kaseous
Bugün : 0
Dün : 0
Toplam Üye : 1043
Online Üyeler
 Online üye yok..
Site Sayacı


Ip Adresiniz
ip adresim
İletişim
E-Mail : bilgi@cografyalar.com
DÜNYANIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ İLE İLGİLİ TEST
 » DÜNYANIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ İLE İLGİLİ TEST

..1. Dünya kendi ekseni etrafındaki hareketini batıdan doğuya doğru, 24 saatlik süre içinde tamamlar.

Dünya bu hareketini doğudan batıya ve 1 kat daha hızlı dönerek gerçekleştirse idi aşağıdakilerden hangisi doğru olurdu?
A) Gün 48 saat olur. Güneş doğudan doğardı.
B) Gün 12 saat olur. Meridyenler arası zaman farkı 2' olurdu.
C) Gün 48 saat olur. Güneş batıdan doğardı.
D) Paralellerin sayısı 360 olurdu.
E) Gün 12 saat olur. Meridyenler arası zaman farkı 8' olurdu.
2. Aynı boylam üzerinden aynı yükseklikte ve aynı hızla hareket eden 5 uçak, Dünya etrafında bir tür tamamlamıştır.
Hangi enlemde bulunan uçağın bir turunu en geç tamamlaması beklenir?
A) 5° Kuzey
B) 45° Kuzey
C) 65° Kuzey
D) 25° Güney
E) 60° Güney
3. Yörünge düzlemi ile Ekvator düzlemi arasında 23°27' lık bir açı vardır. Bu açıya bağlı olarak Dünya üzerinde bir çok değişiklikler meydana gelmiştir.
Aşağıda verilenlerden hangisi eksen eğikliğine bağlı olarak ortaya çıkan sonuçlardan biri değildir?
A) Mevsimler oluşur.
B) Ekvator'dan uzaklaştıkça sıcaklık düşer.
C) Gölge boyları yıl içinde değişir.
D) Aydınlanma dairesi sürekli yer değiştirir.
E) Gece-gündüz uzunluğu değişir.
4.
Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi aydınlanma dairesinin yıl boyunca kutup noktalarından geçmesi aşağıdakilerden hangisiyle mümkündür?
A) Ekvator düzlemi ile ekliptik düzlem arasındaki açının olmamasıyla.
B) Eksen eğikliğinin daha fazla olmasıyla
C) Yörünge düzleminin daire şeklinde olmasıyla
D) Dünya'nın kendi ekseni etrafındaki hareket hızının artmasıyla
E) Yer ekseninin ekvator düzlemine dik olmasıyla
5.
Yukarıdaki grafik 60° güney enleminde gece-gündüz süresinin değişimi gösterilmiştir.
Buna göre grafikteki X ve Y arasındaki taralı alan hangi tarihler arasındaki değişimi gösterir?
A) 21 Haziran-21 Aralık
B) 21 Aralık - 21 Haziran
C) 23 Eylül-21 Aralık
D) 23 Eylül - 21 Mart
E) 21 Mart-23 Eylül
6.
Yukarıda enlem ve boylamı verilen iki bölgenin aşağıdaki özelliklerinden hangisi kesinlikle aynıdır?
A) Yerel saatleri
B) Yükseltileri
C) Çizgisel hızları
D) Tarım ürünleri
E) 21 Haziran'da güneş ışınlarını alma açıları
7. Türkiye'de yıllık sıcaklık farkının daha fazla olması için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi gerekir?
A) Ortalama yükseltinin artması
B) Eksen eğikliğinin fazla olması
C) Ekvator ile yörünge düzleminin sürekli çakışması
D) Yörüngenin dairesel olması
E) Eksen eğikliğinin az olması
8. 21 Haziran'da gündüz süresi 15'er saat olan iki merkezin;
I. Enlemleri II. Yarım küreleri
III. Boylamları IV. Yükseklikleri
özelliklerinden hangilerinin kesinlikle aynı olduğu söylenebilir?
A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) III ve IV
E) II ve IV
9.
Model küre üzerinde gösterilen X, Y, Z noktaları için; aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) X ve Y'de yıl boyu gece ve gündüz süreleri eşittir.
B) X ve Y noktaları yıl boyu ışınları dik alır.
C) Z ve Y noktalarının yıl boyu yerel saatleri aynıdır.
D) 21 Haziran'da güneş Y noktasına göre Z'den daha erken doğar daha geç batar.
E) 21 Haziran x ve y noktalarında yer alan cisimlerin gölgelerinin düştüğü yön aynıdır.
10. Bir araştırmacı eşit boydaki çubukları farklı yerlerdeki yatay yüzeylere yerleştiriyor. Yıl boyunca yaptığı gözlemler sonucu çubukların öğlen vaktindeki gölge boylarının eşit olduğuna gözlemliyor.
Buna göre çubukların yerleştirildiği yerlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Yarım küreleri aynıdır.
B) Güneş ışınlarının düşme açısı aynıdır.
C) Aynı enlemde bulunmaktadırlar.
D) Boylamları aynıdır.
E) Gündüz süreleri aynıdır.
11.
Dünyamızın Güneş karşısındaki duruşu şekil-1'deki gibidir. Bu duruş şekil-2'deki gibi olsaydı, bu durum aşağıdakilerden hangisini etkilemezdi?
A) Mevsimlerin durumu
B) Gece ve gündüzün uzayıp kısalması
C) Güneşin doğuş ve batış saatleri
D) Bir günün uzunluğu
E) Yıl içindeki gölge boyları
12. Dünya şekildeki konumda iken ülkemizle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlış olur?
A) Samsun'da gündüz süresi Konya'dan uzundur.
B) Mersin'deki gece süresi 12 saatten azdır.
C) Sinop'taki gece süresi Hatay'dan uzundur.
D) Ülkemizde yer alan tüm noktalar güneş ışınlarını alabilecekleri en büyük açıyla alırlar.
E) Ankara'da gündüz süresi Adana'dan daha uzundur.
13.
Aşağıda 21 Haziran tarihinde bazı merkezlerin gündüz süresi verilmiştir.
I. 15 saat 24 dakika
II. 13 saat 16 dakika
III. 11 saat 56 dakika
IV.. 11 saat 40 dakika
Bu merkezlerden hangisinde Dünya'nın kendi etrafında dönüşünden kaynaklanan hız en az. hangisinde en fazladır?
En az En fazla
A) I II
B) I III
C) IV I
D) I IV
E) III II
14.
A. Mevsimlerin oluşması
B. Güneşin doğuş ve batış saatlerinin değişmesi
C. Gece - gündüz sürelerinin değişmesi
D. Güneş ışınlarının düşme açısının gün içinde değişmesi
E. Daha doğuda olan yerlerde güneşin daha önce doğması
Yukarıda verilenlerden hangisi yada hangileri yer ekseni ile yörünge düzlemi arasındaki açının ortaya çıkardığı sonuçlardan değildir?
A) A-B
B) B-C
C) C-D
D) D-E
E) A-C
15. Avustralya’da sıcaklığın aralık, ocak, şubat aylarında fazla, haziran, temmuz, ağustos aylarında az olması;
I. Güneş ışınlarının düşme açısı
II. Eksen eğikliği
III. Matematik konumu
IV. Yörüngenin şekli
gibi faktörlerden hangisi yada hangileri ile açıklanamaz?
A) I ve II
B) Yalnız II
C) III ve IV
D) I ve III
E) Yalnız IV
16. Ekvator düzlemi ile Ekliptik düzlemi çakışsaydı;
I. Aydınlanma sınırı kutuplardan geçerdi.
II. Dünya'nın kendi ekseni etrafındaki dönüş hızı azalırdı.
III. Gece - gündüz süreleri yıl boyunca eşit olurdu.
IV. Dünya'nın güneşe olan uzaklığı artardı.
Yukarıdaki olaylarından hangisi veya hangileri gerçekleşirdi?
A) Yalnız I
B) II-III
C) Yalnız III
D) I-III
E) III-IV
17. Aşağıdakilerden hangisi, Dünya'nın günlük ve yıllık hareketinin ortak sonucudur?
A) Güneş ışınlarının yere düşme açılarının değişmesi
B) Doğuda güneşin erken doğup erken batması
C) Gece ve gündüz sürelerinin uzayıp kısalması
D) Okyanus akıntılarının halkalar oluşturması ve yönlerinde sapmalar olması
E) Gece ve gündüzün birbirini izlemesi
CEVAP ANAHTARI
1. B 2. A 3. B 4. A 5. E
6. C 7. B 8. A 9. B 10. D 11. D 12. C
13. A 14. D 15. E 16. D 17. A
Etiketler:DUNYANIN-SEKLI-VE-HAREKETLERI-ILE-ILGILI-TEST-

BU YAZIYI PAYLAŞ