ANA SAYFA HABERLER VİDEOLAR DERSLER OYUNLAR DOSYA RESİM GALERİSİ YARIŞMA Facebookta paylaşmak için tıklayınız
 
 » MENÜ
 Türkiye Coğrafyası
 Ülkeler Coğrafyası
 Matematik Coğrafya
 Siyasi Coğrafya
 Biyocoğrafya
 Beşeri Coğrafya
 Ekonomik Coğrafya
 Hidroğrafya
 Klimatoloji
 Coğrafya Soru Bankası
 Güncel Yazılar
 » SORU CEVAP BÖLÜMÜ
Bu bölümden coğrafya dersleriniz yada coğrafya ile ilgili sorularınız varsa bize iletebilirsiniz.
Editöre Soru Sorunuz
Cevaplanmış Sorulara Bakınız
 » BİR COĞRAFYA BİLGİSİ
İstanbul dünyada iki kıta üzerinde yer alan tek şehirdir.
 » İÇERİK İSTATİSTİKLERİ
 Toplam Dosya Sayısı : 58
 Toplam Makale Sayısı : 87
 Toplam Ders Sayısı : 92
 Toplam Video Sayısı : 132
 Toplam Oyun Sayısı : 283
 Toplam Soru Sayısı : 11856
 Toplam Haber Sayısı : 62
 » SİTE İSTATİSTİKLERİ
Üyeler
Son Üye : kaseous
Bugün : 0
Dün : 0
Toplam Üye : 1043
Online Üyeler
 Online üye yok..
Site Sayacı


Ip Adresiniz
ip adresim
İletişim
E-Mail : bilgi@cografyalar.com
GRAFİK YORUMLAMA, GRAFİKLERİN YORUMU, ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST
 » GRAFİK YORUMLAMA, GRAFİKLERİN YORUMU, ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST

..1.

 
Yukarıdaki grafikte beş farklı ülkede kesilen hayvan sayıları ve toplam et üretimleri verilmiştir.
Yapılan hayvancılık faaliyetlerinin benzer olduğu kabul edilirse hangi bölgede büyük baş hayvanların kesiminin daha fazla olduğu söylenebilir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
2.
Yukarıdaki grafikte beş ayrı ürünün Karadeniz Bölgesi'ndeki üretim miktarlarının Türkiye toplam üretimdeki oranları yüzde olarak gösterilmiştir.
Buna göre IV ve V. sütunlar aşağıdakilerden hangisi olabilir?
. III V
A Tütün Çay
B) Mısır Tütün
C) Şekerpancarı Çay
D) Turunçgil Tütün
E) Fındık Çay
3.
Bir ülkenin beş ayrı bölgesinde üretilen tahıl ile o bölgelere düşen yağış miktarı yukarıdaki gibidir.
Bu grafikten aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?
A) Yağış miktarı ile üretim arasında paralellik vardır.
B) En fazla üretim, II nolu bölgede gerçekleşmiştir.
C) En az üretim "I" nolu bölgededir.
D) Beş bölgenin toplam üretimi 30 milyon tona yakındır.
E) Bu ülke tahıl gereksinimini kurak yıllarda dışarıdan karşılamaktadır.
4. Aşağıdaki tabloda 1987 -1994 yılları arası zeytin ağacı sayısı ve zeytin üretim miktarları verilmiştir.
Bu tabloya dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) 1988 ve 1990 yılları arasında üretim miktarının değişmediğine
B) Zeytin ağacı sayısında yıllara göre önemli bir değişiklik olmadığına
C) Verimin en düşük 1989 yılında olduğuna
D) 1991 yılı üretiminin 1987 yılına göre daha yüksek olduğuna
E) En yüksek verimin 1994 yılında olduğuna
5. Aşağıdaki grafiklerde, iki ülkede, nüfusun yaş gruplarına dağılımları gösterilmiştir.
Buna göre, yukarıdaki iki ülkeyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) II. ülkenin gelişmişlik düzeyi I. ülkeden fazladır.
B) I. ülkedeki genç nüfus II. ülkedeki genç nüfustan fazladır.
C) I. ülkede 5-9 yaş arası nüfus II. ülkeden fazladır.
D) Tüketici nüfus II. ülkede daha fazladır.
E) I. ülkede 0-5 yaş arası nüfus II. ülkedekinden 6 milyon daha fazladır.
6. Aşağıdaki grafikte beş ayrı bölgenin yüzölçümü ile karayolu uzunluğu gösterilmektedir.
Bir bölgede alan dar.karayolu uzunluğu fazla ise ulaşım gelişmiştir.
Buna göre, hangi bölgede ulaşım en çok gelişmiştir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
7. Türkiye'de 1980 -1995 yılları arasında buğday üretimi aşağıdaki gibidir.
Bu grafikteki bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) 1985 -1990 yılları arasında buğday üretimi sürekli artmıştır.
B) 1986 -1987 yılı buğday üretimi birbirine eşittir.
C) Buğday üretiminde en düşük değer 1989 yılındadır.
D) 1992 yılı buğday üretimi, 1985 yılı üretiminden daha fazladır.
E) 1980 -1985 yılları arasında buğday üretimi fazla değişmemiştir.
8.
Yukarıda iki ayrı kente ait iklim özelliklerini gösteren grafik verilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu iklimlerin ortak özelliğidir?
A) Yağış rejimlerinin benzerliği
B) Sıcaklık ortalamalarının yıl boyunca 20°C'nin üstünde olması
C) Bitki örtülerinin aynı olması
D) Aynı enlem üzerinde yer almaları
E) Yağış miktarlarının aynı olması
9. Aşağıdaki grafik bir tarım ürününün yıllara göre artış oranını göstermektedir.
Buna göre, grafikten yararlanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Üretimin en fazla olduğu yıl
B) Artış oranının aynı olduğu yıllar
C) Yıllar arasında üretimin artıp artmadığı
D) Üretimdeki artışın nedenleri
E) Üretimin en az olduğu yıl
10. Aşağıdaki tabloda, Dünya enerji tüketiminde yıllara göre kömür, petrol ve doğalgazın payları verilmiştir.
Tabloya dayanarak aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Kömür tüketimindeki pay giderek azalmıştır.
B) 1900 yılında Dünya enerji tüketiminin tamamına yakını kömürden karşılanmıştır.
C) Petrol ve doğalgazın enerji tüketimindeki payı sürekli artmıştır.
D) 1960'a kadar kömürün enerji tüketimindeki payı daima petrol ve doğalgazdan fazla olmuştur.
E) Kömürün son iki dönemdeki tüketim payları toplamı, petrol ve doğalgazın son iki dönemdeki payları toplamından daha azdır.
11.
Yukarıdaki grafikte beş ayrı bölgede doğum ve nüfus artış oranları verilmiştir.
Bu grafiğe göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?
A) I. bölgedeki doğum ve nüfus artış oranları birbirine eşittir.
B) IV. ve V. bölgeler göç almaktadır.
C) Nüfusu en fazla olan bölgeler III ve IV tür.
D) Sanayisi en az gelişmiş bölgeler II ve III tür.
E) II. bölge göç vermektedir.
12. Aşağıdaki tabloda, Türkiye'de 1986 -1993 yılları arasında deniz ürünleri, kültür balıkçılığı ve tatlı su
Sadece yukarıdaki tabloya bakılarak aşağıdakiler-den hangisi söylenebilir?
A) Tatlısu ürünlerinde sürekli artış görülmüştür.
B) En yüksek üretim miktarı kültür balıkçılığına aittir.
C) 1991'de deniz ürünleri ile tatlısu ürünleri aynı miktarda üretilmiştir.
D) Kültür balıkçılığında sürekli artış görülmüştür.
E) Deniz ürünlerinde en düşük üretim 1986'da gerçekleşmiştir.
13.
Yukarıdaki grafikte 1950 -1990 yıllarında bir ülkede topraklardan faydalanma durumu gösterilmiştir.
Bu grafiğe bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Ekili-dikili oranı arazi artış göstermiştir.
B) 1950 yılında ekili-dikili arazi oranı ile 1990 yılındaki çayır ve mera alanları oranı eşittir.
C) Çayır ve mera alanları genişlemiştir.
D) Nadas alanlarının oranı diğerlerinden daha azdır.
E) Orman arazileri oranı her iki yılda da nadas alanlarından fazladır.
14.
Yukarıdaki grafikte bölgelerin kentleşme oranları sırasıyla gösterilmiştir.
Bu grafiğe bakılarak aşağıdaki yorumlardan hangisi çıkarılabilir?
A) Marmara Bölgesi'nde nüfusun % 50 den fazlası kentlerde yaşamaktadır.
B) Doğu Anadolu Bölgesi nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölgedir.
C) Kırsal nüfus oranının en fazla olduğu bölge Güneydoğu Anadolu Bölgesi'dir.
D) Kentsel nüfus oranının en fazla olduğu bölge Ege'dir.
E) Marmara Bölgesi'ne en fazla göç Doğu Anadolu Bölgesi'nden olmaktadır.
15.
Yukarıdaki grafikte bir ülkede kadın ve erkek nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı gösterilmiştir.
Buna göre, bu ülkeyle ilgili aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?
A) 65 yaş üzerindeki kadınların sayısı erkeklerden fazladır.
B) Genç nüfus içinde erkeklerin payı daha fazladır.
C) 50-54 yaş arasındaki nüfus 2 milyondan fazladır.
D) Gelişmekte olan bir ülkedir.
E) Kadın nüfus, erkek nüfustan fazladır.
16. Aşağıda bir bölgede görülen iklim tipinin sıcaklık ve yağış grafiği verilmiştir.
Grafikteki bilgiler dikkate alındığında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Yıllık sıcaklık farkı 5°C dir.
B) Sıcaklık ortalaması yüksektir.
C) Yıllık yağış miktarı 2000 mm. den fazladır.
D) 6, 7, 8. aylar en fazla yağış alan aylardır.
E) Kışlar kuraktır.
17.
Yukarıdaki grafikte soru işareti ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılırsa doğru olur?
A) Bağıl nem
B) Maksimum nem
C) Basınç
D) Yükselti
E) Havanın yoğunluğu
18.
Yukarıda İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan bir merkezin yağış ve sıcaklık grafiği verilmiştir.
Bu grafiğe göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Yağışların çoğu kış ve ilkbaharda düşer.
B) Yaz mevsimi kurak geçer.
C) Toplam yağış 350 mm civarındadır.
D) Yıllık sıcaklık farkı 20°C den fazladır.
E) Akarsular baraj yapımına elverişli değildir.
19.
Yukarıdaki grafikte iki ayrı ülkenin ihracat payları gösterilmiştir.
Buna göre, aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılamaz?
A) I. ülkenin sanayi ihracatı oranı daha fazladır.
B) II. ülkede tarım ürünleri çeşidi daha fazladır.
C) Her iki ülkenin de ihracat gelirleri belli değildir.
D) I. ülkede halkın önemli bir bölümü tarım dışı sektörlerde çalışmaktadır.
E) II. ülkenin ekonomisinde tarım önemli yer tutmaktadır.
CEVAP ANAHTARI
1. C 2. E 3. E 4. A 5. D
6. D 7. A 8. B 9. D 10. C 11. C 12. D
13. C 14. A 15. E 16. A 17. B
18. E 19. B
Etiketler:GRAFIK-YORUMLAMA-GRAFIKLERIN-YORUMU-OZELLIKLERI-ILE-ILGILI-TEST-

BU YAZIYI PAYLAŞ