ANA SAYFA HABERLER VİDEOLAR DERSLER OYUNLAR DOSYA RESİM GALERİSİ YARIŞMA Facebookta paylaşmak için tıklayınız
 
 » MENÜ
 Türkiye Coğrafyası
 Ülkeler Coğrafyası
 Matematik Coğrafya
 Siyasi Coğrafya
 Biyocoğrafya
 Beşeri Coğrafya
 Ekonomik Coğrafya
 Hidroğrafya
 Klimatoloji
 Coğrafya Soru Bankası
 Güncel Yazılar
 » SORU CEVAP BÖLÜMÜ
Bu bölümden coğrafya dersleriniz yada coğrafya ile ilgili sorularınız varsa bize iletebilirsiniz.
Editöre Soru Sorunuz
Cevaplanmış Sorulara Bakınız
 » BİR COĞRAFYA BİLGİSİ
Anakonda yılanı ağzını bir keçi sığacak kadar açabilir.
 » İÇERİK İSTATİSTİKLERİ
 Toplam Dosya Sayısı : 58
 Toplam Makale Sayısı : 87
 Toplam Ders Sayısı : 92
 Toplam Video Sayısı : 132
 Toplam Oyun Sayısı : 283
 Toplam Soru Sayısı : 11856
 Toplam Haber Sayısı : 62
 » SİTE İSTATİSTİKLERİ
Üyeler
Son Üye : kaseous
Bugün : 0
Dün : 0
Toplam Üye : 1043
Online Üyeler
 Online üye yok..
Site Sayacı


Ip Adresiniz
ip adresim
İletişim
E-Mail : bilgi@cografyalar.com
İÇ KUVVETLER, DIŞ KUVVETLER, ÇEŞİTLERİ, ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST
 » İÇ KUVVETLER, DIŞ KUVVETLER, ÇEŞİTLERİ, ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST

..1. Bitki ve hayvan kalıntılarının deniz yada göl çanaklarında birikmesiyle organik tortul kayalar oluşur.

Buna göre, aşağıdaki kayalardan hangisinin jeolojik devirlerin belirlenmesinde kullanılacağı söylenebilir?
A) Bazalt
B) Taşkömürü
C) Andezit
D) Mermer
E) Alçıtaşı
2.
Yukarıdaki şekilde yeryüzünden yer'in merkezine kadar uzanan geosfer katları ile bu katların yoğunlukları gösterilmiştir.
Buna göre derinlik ile yoğunluk arasındaki ilişkiyi gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir?
3.
Yukarıda verilen şekilde numaralandırılan yerler aşağıdaki hangisinde doğru olarak verilmiştir?
. I II III IV
A) Antiklinal Senklinal Graben Volkan Konisi
B) Senklinal Antiklinal Graben Volkan Konisi
C) Horst Graben Antiklinal Volkan Konisi
D) Antiklinal Senklinal Horst Volkan Konisi
E) Volkan Konisi Senklinal Graben Horst
4.
I. Deniz ilerlemesi ve gerilemesi görülür.
II. Çok yavaş gerçekleşen hareketlerdir.
III. Geniş alanlı yükselme ve alçalma hareketidir.
Yukarıda özellikleri verilen iç kuvvet aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) Orojenez
B) Volkanizma
C) Deprem
D) Epirojenez
E) Seizma
5. Yerin derinliklerinde bulunan magmanın, yan basınçların etkisiyle yerkabuğunun zayıf veya kırık hatları boyunca yeryüzüne ulaşması olayına volkanik olaylar denir.
Aşağıda verilenlerden hangisinin volkanik olaylarla direkt ilişkisi yoktur?
A) Tüf yığınlarının
B) Volkanik dağların
C) Lav birikintilerinin
D) Demir, krom, Alüminyum gibi yeraltı kaynaklarının oluşumunun
E) Toprak kaymalarının
6. Geniş bir alanda bu kadar kısa süre içinde bu ölçüde yıkıcı olan bir tabii olay yoktur. Bazı depremler çok büyük yıkımlara yol açabilmektedir.
Bir depremin neden olduğu yıkım ve can kaybı aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?
A) Arazi yapısı
B) Depremin şiddeti
C) Depremin süresi
D) Yapıların özelliği
E) İklim özelliği
7. Türkiye'de çıkarılan aşağıdaki yeraltı zenginliklerinden hangisi volkanik kökenli değildir?
A) Demir
B) Krom
C) Magnezyum
D) Taşkömürü
E) Zımpara taşı
8.
Yukarıda gösterilen yer şekli dağ oluşumu sırasında sert kayaçlardan meydana geldiği için kıvrılamamış bazı yerlerden kırılmıştır.
Bu oluşumla ilgili olarak aşağıdaki yorumlardan hangisini yapılamaz?
A) Y bölgesi kırılarak çökmüştür.
B) Y hattı boyunca akarsu menderesler çizer.
C) X bölgeleri dağlık alanlara denk gelir.
D) Akarsuyun akım miktarı fazladır.
E) X ve Y bölgeleri arasında yükselti farkı vardır.
9.
-İskandinav yarımadasının yükselmesi
-Akdeniz ve Karadeniz çanağının çökmesi
-Anadolu yarımadasının yükselmesi
Yukarıda verilen olaylar aşağıda verilenlerden hangisine örnektir?
A) Volkanik faaliyetlere
B) Epirojenik olaylara
C) Orojenik olaylara
D) Tortulanma süresinin farklılığına
E) Depreme (seizma)
10. Ülkemizde volkanik oluşumlara Doğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgeleri'nde, Dünya üzerinde ise Büyük Okyanus çevresiyle, Alp-Himalaya kıvrım sistemi ve Akdeniz çevresinde rastlanır.
Bu alanların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Enlem derecesi
B) Boylam derecesi
C) Dağların uzanışı
D) Kırık alanların varlığı
E) Nüfus yoğunluğu
11.
Yeraltındaki boşlukların tavan kısımlarının çökmesi sonucu çöküntü depremleri meydana gelir.
Buna göre Yukarıdaki Türkiye haritasında işaretli yerlerin hangisinde, insanların yaptıkları ekonomik faaliyetlere bağlı olarak çöküntü depremlerinin meydana gelmesi beklenir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
12. Ülkemizin büyük bir bölümü jeolojik açıdan genç bir oluşuma sahiptir.
Aşağıdakilerden hangisi bu sahaların varlığına bir kanıt olamaz?
A) Taşkömürü yatakları
B) Depremler
C) Termal sıcak su kaynaklan
D) Alp orojenezi kıvrımları
E) Volkanik dağlar
13. Türkiye'de yer alan bazı dağların Coğrafi bölgelere göre dağılışı aşağıda verilmiştir.
. A B C
I. Doğu Anadolu: Nemrut Munzur Ağrı
II. İç Anadolu: Erciyes Sivrihisar Hasandağ
III. Ege: Kula Menteşe Aydın
A-B-C sütunlarından hangisi yada hangilerinde yer alan dağların tamamının volkanik olduğu söylenebilir?
A) A-B
B) Yalnız A
C) Yalnız C
D) Yalnız B
E) B-C
14.
Yukarıdaki haritada Türkiye'deki jeotermal enerji bölgeleri gösterilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu bölgelerden görülebilecek ortak özelliklerden değildir?
A) Fay hatları (kırıklı yapı) bulunur.
B) Kaplıca turizmi yapılmaktadır.
C) Termal kaynaklara sahiptirler.
D) Jeolojik açıdan eski kara kütleleridir.
E) Jeotermal enerji sağlanabilir.
15. Aşağıda Türkiye'nin tektonik deprem haritası verilmiştir.
Deprem alanlarında aşağıda verilen yer şekillerinden hangisinin yaygın olması beklenir?
16. Dağ oluşumu sırasında kıvrılamayacak kadar sert olan tabakalar kırılarak fay hatlarını oluşturur.
Aşağıdakilerden hangisi fay hatlarında görülebilecek ortak özelliklerdendir?
A) Heyelan-Sel-Peneplen
B) Deprem-Volkanizma-Kaplıca
C) Senklinal-Antiklinal-Plato
D) Orojenez-Epirojenez-Buzul aşındırması
E) Dalga aşındırması-Dalga biriktirmesi-Akarsu aşındırması
CEVAP ANAHTARI
1. B 2. C 3. A 4. D 5. E
6. E 7. D 8. D 9. B 10. D 11. A 12. A
13. B 14. D 15. C 16. B
Etiketler:IC-KUVVETLER-DIS-KUVVETLER-CESITLERI-OZELLIKLERI-ILE-ILGILI-TEST

BU YAZIYI PAYLAŞ