ANA SAYFA HABERLER VİDEOLAR DERSLER OYUNLAR DOSYA RESİM GALERİSİ YARIŞMA Facebookta paylaşmak için tıklayınız
 
 » MENÜ
 Türkiye Coğrafyası
 Ülkeler Coğrafyası
 Matematik Coğrafya
 Siyasi Coğrafya
 Biyocoğrafya
 Beşeri Coğrafya
 Ekonomik Coğrafya
 Hidroğrafya
 Klimatoloji
 Coğrafya Soru Bankası
 Güncel Yazılar
 » SORU CEVAP BÖLÜMÜ
Bu bölümden coğrafya dersleriniz yada coğrafya ile ilgili sorularınız varsa bize iletebilirsiniz.
Editöre Soru Sorunuz
Cevaplanmış Sorulara Bakınız
 » BİR COĞRAFYA BİLGİSİ
Güneş ışığında, yeşil yaprak sadece yeşil rengi yansıtırken diğerlerini içinde tutar, yani soğurur. Bu nedenle yaprak yeşil görünür.
 » İÇERİK İSTATİSTİKLERİ
 Toplam Dosya Sayısı : 58
 Toplam Makale Sayısı : 87
 Toplam Ders Sayısı : 92
 Toplam Video Sayısı : 132
 Toplam Oyun Sayısı : 283
 Toplam Soru Sayısı : 11856
 Toplam Haber Sayısı : 62
 » SİTE İSTATİSTİKLERİ
Üyeler
Son Üye : kaseous
Bugün : 0
Dün : 0
Toplam Üye : 1043
Online Üyeler
 Online üye yok..
Site Sayacı


Ip Adresiniz
ip adresim
İletişim
E-Mail : bilgi@cografyalar.com
NEM VE YAĞIŞ İLE İLGİLİ TEST
 » NEM VE YAĞIŞ İLE İLGİLİ TEST

..1.Yağışın oluşması için en son aşamada aşağıdakiler-den hangisinin mutlaka gerçekleşmesi gerekir?

A) Havanın ısınması

B) Havanın soğuması

C) Havanın doyma noktasına ulaşması

D) Yükselici hava hareketinin olması

E) Rüzgarın denizler üzerinden esmesi

 

2.

I. Havadaki nem açığı

II. Havanın doyma noktası

III. Bulutluluk

IV. Buharlaşma

Bir bölgede, havanın nem taşıma kapasitesinin artması durumunda; yukarıda verilenlerden hangisinde bir artış olmaz?

A) II-IV

B) Yalnız III

C) Yalnız IV

D) I-II-IV

E) I-IV

 

3.

Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi ok yönünde hareket eden hava kütlesi I. yamaçta yağış oluştururken II. yamaçta kuru ve sıcaktır.

Buna göre II. yamaçta yağış oluşmaması aşağıdakilerden hangisini kanıtlar?

A) Bağıl nemin arttığını

B) Nem açığının azaldığını

C) Maksimum nemin azaldığını

D) Havanın nem taşıma kapasitesinin arttığını

E) Deniz etkisine kapalı olan yerlerde yağış oluşmayacağını

 

4. Bağıl nem sıcaklıkla ters orantılıdır.

Buna göre aşağıda bağıl nem ile ilgili yapılan açıklamalardan hangisi yanlıştır?

A) Sabaha karşı bağıl nem en yüksek değerine ulaşır.

B) Ekvatorda bağıl nemin yüksek olmasının nedeni yükselici hava hareketidir.

C) Bağıl nem %100 olunca hava doyma noktasına ulaşır.

D) Yükselen hava kütlesinin bağıl nemi artar.

E) Bir dağ yamacı boyunca alçalan havanın bağıl nemi artar.

 

5.Sıcaklıkla bağıl nem ters orantılıdır. Bir yerde bağıl nem %74 iken, daha sonra, üç değişik zamanda bu oranların sırayla %86, %54 ve %92 olduğu gözlemlenmiştir.

Buna göre, o yerdeki sıcaklık değişimi sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde gösterilmiştir?

A) Artmış-azalmış-artmış

B) Azalmış-artmış-azalmış

C) Azalmış-azalmış-artmış

D) Artmış-artmış-azalmış

E) Artmış-azalmış-azalmış

 

6."Herhangi bir yerde bağıl nem %40'dan %95'e, hava basıncı 980 mb'dan 1080 mb'a çıkarken aynı anda buharlaşma miktarı da azalmıştır."

Bu durumu aşağıdakilerden hangisiyle açıklayabiliriz?

A) Alçalıcı hava hareketinin olmasıyla

B) Hava sıcaklığının azalmasıyla

C) Havadaki nemin azalmasıyla

D) Havanın ısınmasıyla

E) Rüzgar şiddetinin artmasıyla

 

7.Buharlaşma miktarı sıcaklıkla doğru, bağıl nemle ters orantılıdır. Aşağıdaki haritada işaretli merkezlerin coğrafi konum özellikleri dikkate alındığında;

Bu merkezlerin hangisinde buharlaşma miktarı en fazla, bağıl nem oranı en düşüktür?

A) V

B) IV

C) III

D) II

E) I

 

8. Kutuplar çevresinde, buharlaşma ve mutlak nem çok az olmasına karşın, bağıl nem oldukça yüksektir. Ancak havanın nem alma kapasitesi az olduğundan, kar şeklinde düşen yağış miktarı da çok azdır.

Grafikte maksimum ve mutlak nemleri verilen bölgelerden hangisi kutuplar çevresinde olabilir?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

9.

Yukarıda iki ayrı hava kütlesinin sıcaklık ve mutlak nem miktarları verilmiştir.

Buna göre, bu hava kütleleriyle ilgili yapılan değerlendirmelerden hangisi doğru değildir?

A) I. hava kütlesi yağışa daha yakındır.

B) II. hava kütlesinin bağıl nemi daha azdır.

C) I. hava kütlesinde buharlaşma daha azdır.

D) II. hava kütlesinin maksimum nemi daha azdır.

E) I. hava kütlesinin II. ye göre nem taşıma kapasitesi daha azdır.

 

10.

Yukarıda yağış oluşum şekilleri verilmiştir.

Buna göre A, B ve C ile gösterilen yağışların en belirgin olarak görüldüğü yerler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

. A B C

A) Akdeniz Karadeniz Orta Kuşak

B) Karadeniz Ekvator Kutuplar

C) Muson Asya’sı Ekvator 60° Enlemleri

D) Akdeniz Batı Avrupa Muson

E) Muson Asyası 60° Enlemleri Ekvator

 

11.

I. Orografik yağış

II. Konveksiyonel yağış

III. Cephesel yağış

Yukarıda verilen yağış türlerinin oluşum nedenleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

. I II III

A)Yeryüzü şekilleri Isınma Sıcak ve soğuk hava kütleleri

B) Isınma Eksen eğikliği Yer şekilleri

C)Eksen eğikliği Yer şekilleri Isınma

D)Enlem Isınma Eksen eğikliği

E) Yer şekilleri Enlem Yer şekilleri

 

12. Atmosferdeki nemin yükseklerde yoğunlaşmasıyla "bulut" oluşur. Bulutların tüy şeklinde olanlarına Sirrus, küme şeklinde olanlarına(bilgi yelpazesi.net) kümülüs, tabaka şeklinde olanlarına stratus denir.

Bulutların farklı şekilde oluşmasında aşağıda verilenlerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?

A) Oluştukları yükselti

B) Nem yoğunlukları

C) Sıcaklık değerleri

D)Dikey yönlü hava hareketleri

E)Bitki türleri

 

13.Aşağıdaki tabloda beş merkeze ait Ocak ve Temmuz sıcaklık ortalamaları verilmiştir.

Bu merkezlerden hangisinde karın yerde kalma süresi daha fazladır?

A) L

B) K

C) M

D) N

E) T

 

14. Aşağıdaki profilde A'dan B'ye doğru olan hava hareketi aşağıdakilerden hangisine neden ol-maz?

A) Bağıl nemin yükselmesine

B) Nem açığının artmasına

C) Karların hızla erimesine

D) Sıcaklığın artmasına

E) Ortamdaki havanın kurumasına

 

15.

Yukarıdaki haritada, dünyanın en az yağış alan yerlerinden bazıları gösterilmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi, bu yerlerin az yağış almasında etkili değildir?

A) Alçalıcı hava hareketleri

B) Dünya'nın eksenel hareketi

C) Hava yoğunluğunun fazla olması

D) Yığılan havanın nem açığı oluşturması

E) Havanın mutlak neminin fazla olması

 

16. Gündüz vakti vadiden dağın yamacına doğru hareket eden bir hava kütlesi, nem bakımından hangi özelliği göstermez?

A) Nem taşıma kapasitesi düşer.

B) Bağıl nemi yükselir.

C) Maksimum nemi artar.

D) Nem açığı gittikçe kapanır.

E) Sıcaklığı düşer.

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. C 2. B 3. D 4. E 5. B

 

6. B 7. A 8. D 9. D 10. C 11. A 12. E

 

13. B 14. A 15. E 16. C

Etiketler:NEM-VE-YAGIS-ILE-ILGILI-TEST

BU YAZIYI PAYLAŞ