ANA SAYFA HABERLER VİDEOLAR DERSLER OYUNLAR DOSYA RESİM GALERİSİ YARIŞMA Facebookta paylaşmak için tıklayınız
 
 » MENÜ
 Türkiye Coğrafyası
 Ülkeler Coğrafyası
 Matematik Coğrafya
 Siyasi Coğrafya
 Biyocoğrafya
 Beşeri Coğrafya
 Ekonomik Coğrafya
 Hidroğrafya
 Klimatoloji
 Coğrafya Soru Bankası
 Güncel Yazılar
 » SORU CEVAP BÖLÜMÜ
Bu bölümden coğrafya dersleriniz yada coğrafya ile ilgili sorularınız varsa bize iletebilirsiniz.
Editöre Soru Sorunuz
Cevaplanmış Sorulara Bakınız
 » BİR COĞRAFYA BİLGİSİ
Ortalama yaşam süresi Avrupa ve Kuzey Amerika kıtalarında 72,5 yıl, Afrika kıtasında ise 54 yıldır.
 » İÇERİK İSTATİSTİKLERİ
 Toplam Dosya Sayısı : 58
 Toplam Makale Sayısı : 87
 Toplam Ders Sayısı : 92
 Toplam Video Sayısı : 132
 Toplam Oyun Sayısı : 283
 Toplam Soru Sayısı : 11856
 Toplam Haber Sayısı : 62
 » SİTE İSTATİSTİKLERİ
Üyeler
Son Üye : kaseous
Bugün : 0
Dün : 0
Toplam Üye : 1043
Online Üyeler
 Online üye yok..
Site Sayacı


Ip Adresiniz
ip adresim
İletişim
E-Mail : bilgi@cografyalar.com
TÜRKİYE’DE ULAŞIM, TİCARET, TURİZM İLE İLGİLİ TEST
 » TÜRKİYE’DE ULAŞIM, TİCARET, TURİZM İLE İLGİLİ TEST

..1. Türkiye'de turizmden elde edilen en yüksek gelir Marmara Bölgesi'ne aittir.

Aşağıdakilerden hangisi bunun nedenlerinden biri değildir?
A) Nüfus yoğunluğunun fazla olması
B) Tarihi eser ve doğal güzelliklerin fazla olması
C) Bir çok medeniyete başkentlik yapmış illerin bulunması
D) Kış ve yaz turizmine uygun tesislerin olması
E) Konaklama hizmetleri ve ulaşım ağının gelişmiş olması
2. Ulaşım koşulları bir yerleşim merkezinin büyüyüp gelişmesinde önemli bir etkendir.
Aşağıdaki illerimizden hangisinin nüfuslanmasında ve gelişmesinde ulaşımın önemli etkenler arasında olduğu söylenemez?
A) Eskişehir
B) İzmir
C) İstanbul
D) Samsun
E) Zonguldak
3. Türkiye'nin dış ticaretinde Avrupa ülkelerinin payı çok fazla iken, batı komşularımız olan Bulgaristan ve Yunanistan ile ticari ilişkileri sınırlıdır.
Bu duruma neden olan faktör, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Türkiye ile ticari ilişkilere girmek istemeyişleri.
B) Ekonomik seviyelerinin ithalat ve ihracata uygun olmayışı.
C) Ekonomik gelişmişlik düzeylerinin Türkiye'ye yakın olması
D) Ülkeler arasında dini birliğin olmayışı
E) Dil ve kültür farklılıklarının bulunması
4. Bir ülkenin başka ülkeler ile yaptığı alışverişe dış ticaret denir. Her ülke az ya da çok oranda Dünya ticaretine katılır.
Bir ülkenin Dünya ticaretine katılma oranı aşağıdakilerden hangisine bağlı olamaz?
A) Gelişmişlik düzeyine
B) Ekonomik faaliyetlerine
C) Ulaşımın gelişmesine
D) Tarımsal üretimine
E) Yüzölçümünün büyüklüğüne
5. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin ihraç ettiği yeraltı zenginliklerinden birisi değildir?
A) Krom
B) Taşkömürü
C) Zımpara taşı
D) Bakır
E) Bor mineralleri
6. Ülkemizin ithalatında (dış alım) aşağıdaki mal gruplarından hangisi önem taşımaz?
A) Elektronik aletler
B) Ham petrol
C) İlaç-gübre
D) Sebze-meyve
E) Kimyasal maddeler
7. Ülke sınırları içinde, bölge ve bölümler arasında yapılan ticarete iç ticaret denir.
Türkiye'de iç ticaretin gelişmiş olmasında aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?
A) Bölgeler arasında enerji tüketimindeki dengesiz dağılım.
B) Bölgeler arasında yetişen tarım ürünlerinin farklı olması
C) Bölgeler arası sanayi kuruluşlarının farklılığı
D) Ülke dışına daha çok tarım ürünlerinin satılması
E) Bölgeler arasında farklı ekonomik faaliyetlerin yapılması
8. Mesleki eğitimin usta-çırak ilişkisiyle yapıldığı bir ülkenin ekonomik yapısı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Birim zamandaki üretim miktarı ve kalitesi yüksektir.
B) Sanayisi gelişmemiştir.
C) İleri üretim teknolojisine sahip değildir.
D) Kalifiye işgücü yetersizdir.
E) İnsan gücüne duyulan gereksinim fazladır.
9. Dalgakıran; limandaki gemilerin dalgalardan korunması için denizde yapılmış kalın, uzun dayanıklı duvarlar biçimindeki taş ve beton setlerdir. Bunların gerisinde gemilerin rahatça barınabileceği iç limanlar, iç havuzlar meydana getirilmiştir. Limanların coğrafi durumu, doğal şekilde korunmuş bir liman değilse dalgakıran yapılmaktadır.
Aşağıdaki limanlarımızın hangisinde dalgakıranlara ihtiyaç yoktur?
A) Haydarpaşa
B) Mersin
C) Samsun
D) Sinop
E) Ereğli
10. Yer şekillerinin ulaşım faaliyetleri üzerinde bazı sınırlayıcı etkileri bulunmaktadır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi karayolu ulaşımı için sınırlayıcı niteliktedir?
A) Boğazlar
B) Geçitler
C) Akarsu vadileri
D) Düzlük alanlar
E) Engebeli yamaçlar
11.
Türkiye'de dağların uzanışı ve engebeli oluşu demiryolu ulaşımını olumsuz yönde etkilemiştir.
Haritada işaretlenmiş alanların hangisinin diğer bölgelerle demiryolu ulaşımı vardır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
12. Karla örtülü gün sayısı fazla, yer şekilleri engebeli olan yerlerde kış turizm potansiyeli yüksektir.
Buna göre, aşağıdaki yörelerin hangisinde yer şekilleri engebeli olduğu halde, karla örtülü gün sayısı az olduğu için kış turizmi potansiyeli azdır?
A) Menteşe yöresi
B) Kars-Ardahan yöresi
C) Palandöken dağı
D) Uludağ yöresi
E) Batı Karadeniz dağları
13.
I. Saray ve müze=> İstanbul
II. Travertenler=> Pamukkale
III. Peribacaları=> Ürgüp göreme
IV. Efes harabeleri=> Efes
V. Mevlana=> Konya
Yukarıda Türkiye'de en hareketli turizm yörelerinden bazıları verilmiştir.
Bunlardan hangilerinde turizmin gelişmesi doğal oluşumlara bağlıdır?
A) I ve II
B) II ve III
C) III ve IV
D) IV ve V
E) I ve IV
14.
Yukarıdaki grafikte yıllara göre Türkiye'ye gelen turist ve Türkiye'den giden turistlerin sayısı gösterilmiştir.
Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?
A) Türkiye'ye en fazla turist 1998 yılında gelmiştir.
B) Yurtdışına gidenler her yıl artmıştır.
C) Türkiye'ye gelen ve giden turistler en fazla 1994 yılında birbirine yaklaşmıştır.
D) Ülkemize en az turist 1994 yılında gelmiştir.
E) Gelen ve giden turistlerin artış ve azalışları, birbirine paralellik gösterir.
15. Ulaşım ağının sık olduğu yerlerde aşağıdaki ekonomik etkinliklerden hangisinin gelişmişlik payı daha az olabilir?
A) Ticaret
B) Sanayi
C) Hayvancılık
D) Turizm
E) Tekstil
16. Ticarette en ucuz ulaşım deniz yolu ile yapılır. Bu sebeple ülkelerin coğrafi konumu elverişli ise deniz yolu ulaşımı o ülkelerde daha fazla kullanılır.
Aşağıdakilerden hangisinin ticarette deniz ulaşımını kullanması, ülkenin coğrafi özelliği sebebiyle sınırlıdır?
A) Yunanistan
B) Türkiye
C) Hollanda
D) Kanada
E) Çekoslovakya
17. Aşağıdakilerden hangisi, bir ülkenin ticaretini geliştirmek amacıyla alabileceği önlemlerden biri olamaz?
A) Gümrük vergilerini düşürmek
B) Ulaşım ağını genişletmek
C) Yabancı sermayeye imkan sağlamak
D) Düşük faizli teşvik kredileri sağlamak
E) İthalat giderlerini artırmak
18. Türkiye'de ulaşımı etkileyen şartlar,
I. Coğrafi konum
II. Yer şekilleri
III. İklim
IV. Teknik güç
V. Sermaye'dir.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğal şartlardan değildir?
A) I, IV ve V
B) Yalnız I
C) IV ve V
D) I ve V
E) I, II ve III
19. Ülkemizde, bölge, bölüm ve yörelerde özel konumların farklılık göstermesi, halkın gelir-geçim kaynakları yönünden, farklı ekonomik alanlara yönelmelerine neden olmuştur.
Buna göre aşağıdaki bölümlerin hangisinde tarım ve hayvancılıkta gelişmesine rağmen bu faaliyetler o yerlerin önde geçim kaynağı değildir?
A) Çatalca-Kocaeli
B) Konya
C) Dicle
D) Orta Fırat
E) Orta Kızılırmak
20. Geçmiş uygarlıkların bırakmış oldukları kültürel değerleri ziyaret amacıyla yapılan faaliyetlere tarih-kültür turizmi denilmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'deki tarihi turizm merkezlerinden değildir?
A) İstanbul'daki saraylar ve müzeler
B) Abant-Yedigöller yöresi
C) Sümela Manastırı
D) Efes ve Milet Antik şehirleri
E) Diyarbakır surları
CEVAP ANAHTARI
1. A 2. E 3. C 4. E 5. B
6. D 7. D 8. A 9. D 10. E 11. C 12. A
13. B 14. E 15. C 16. E 17. E
18. C 19. A 20. B
Etiketler:TURKIYE’DE-ULASIM-TICARET-TURIZM-ILE-ILGILI-TEST

BU YAZIYI PAYLAŞ