ANA SAYFA HABERLER VİDEOLAR DERSLER OYUNLAR DOSYA RESİM GALERİSİ YARIŞMA Facebookta paylaşmak için tıklayınız
 
 » MENÜ
 Türkiye Coğrafyası
 Ülkeler Coğrafyası
 Matematik Coğrafya
 Siyasi Coğrafya
 Biyocoğrafya
 Beşeri Coğrafya
 Ekonomik Coğrafya
 Hidroğrafya
 Klimatoloji
 Coğrafya Soru Bankası
 Güncel Yazılar
 » SORU CEVAP BÖLÜMÜ
Bu bölümden coğrafya dersleriniz yada coğrafya ile ilgili sorularınız varsa bize iletebilirsiniz.
Editöre Soru Sorunuz
Cevaplanmış Sorulara Bakınız
 » BİR COĞRAFYA BİLGİSİ
Amerika’ da ki Tornado rüzgarlarının hızı saatte 1000 km' i bulur.
 » İÇERİK İSTATİSTİKLERİ
 Toplam Dosya Sayısı : 58
 Toplam Makale Sayısı : 87
 Toplam Ders Sayısı : 92
 Toplam Video Sayısı : 132
 Toplam Oyun Sayısı : 283
 Toplam Soru Sayısı : 11856
 Toplam Haber Sayısı : 62
 » SİTE İSTATİSTİKLERİ
Üyeler
Son Üye : kaseous
Bugün : 0
Dün : 0
Toplam Üye : 1043
Online Üyeler
 Online üye yok..
Site Sayacı


Ip Adresiniz
ip adresim
İletişim
E-Mail : bilgi@cografyalar.com
TÜRKİYE’NİN COĞRAFİ BÖLGELERİ, ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST
 » TÜRKİYE’NİN COĞRAFİ BÖLGELERİ, ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST

..1.İlkbaharı yağışlı yazı kurak iklim bölgelerinde doğal bitki örtüsü steplerden oluşur.

Aşağıda verilen bölümlerden hangisinde doğal bitki örtüsünün steplerden oluştuğu söylenebilir?
A) Kıyı Ege
B) Doğu Karadeniz
C) Yukarı Sakarya
D) Batı Karadeniz
E) Akdeniz kıyıları
2. Aşağıdaki madenlerden hangisi İç Anadolu Bölgesi'nden çıkarılmaz?
A) Lületaşı
B) Linyit
C) Cıva
D) Volfram
E) Çinko
3.
I. Tiftik keçisinin yarısından fazlası bu bölgededir.
II. En fazla şekerpancarı yetiştirilen bölgedir.
III. Bölgede yüksek platolar ve ovalar bulunmaktadır.
Buna göre yukarıda genel özellikleri verilen bölge aşağıdakilerden hangisidir?
A) İç Anadolu
B) Akdeniz
C) Doğu Anadolu
D) Güney Doğu Anadolu
E) Ege
4. İç Anadolu Bölgesi aşağıdaki sanayi kollarının hangisinde ülkemiz ekonomisinde bir katkıya sahip değildir?
A) Petrol rafinerisi
B) Maden çıkarma
C) Sigara fabrikası
D) Dokuma sanayi
E) Uçak yapımı
5.
- Yarıkurak iklim nedeniyle buğday ve arpa üretimi yaygındır.
- Step bitki örtüsünün yaygınlığı küçükbaş hayvancılığın gelişmesini sağlamıştır.
Yukarıda özellikleri verilen bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir?
A) Marmara
B) Ege
C) İç Anadolu
D) Karadeniz
E) Akdeniz
6. Deniz etkisine kapalı alanlar aynı zamanda yağışın az olduğu yerlerdir. Konum olarak denize daha uzak olan Doğu Anadolu Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi'ne göre fazla yağış alır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu durumun temel nedenidir?
A) Yükselti
B) Enlem
C) Yüzölçüm
D) Mutlak nem
E) Yüksek basınç
7. Muz, ayçiçeği, şekerpancarı üretiminde ilk sırayı alan bölgeler aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir?
A) Karadeniz Bölgesi-İç Anadolu Bölgesi-Marmara Bölgesi
B) Ege Bölgesi-Akdeniz Bölgesi-İç Anadolu Bölgesi
C) Akdeniz Bölgesi-Doğu Anadolu Bölgesi-Güneydoğu Anadolu Bölgesi
D) Akdeniz Bölgesi-Marmara Bölgesi-İç Anadolu Bölgesi
E) Ege Bölgesi-Marmara Bölgesi-Doğu Anadolu Bölgesi
8. İç Anadolu Bölgesi'nde;
I. Kış sıcaklık ortalamalarının en düşük
II. Nüfusu en fazla
III. Petro-kimya sanayisi gelişen
iller aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
. I II III
A) Yozgat Kırşehir Ankara
B) Kayseri Sivas Konya
C) Sivas Ankara Kırıkkale
D) Konya Niğde Çankırı
E) Konya Ankara Eskişehir
9. Türkiye'de tahıl tarımının büyük bir bölümünün İç Anadolu Bölgesi'nde yapılması bu bölgenin hangi özelliğinin bir sonucudur?
A) Tarım alanlarının dar olmasının
B) Kumlu ve tuzlu toprakların fazla olmasının
C) İlkbahar mevsiminin yağışlı, yazın kurak geçmesinin
D) Makineli tarım yönteminin uygulanmasının
E) Nüfus miktarının fazla olmasının
10. Aşağıda dört coğrafi bölüm verilmiştir.
I. Dicle
II. Orta Fırat
III. Yukarı Murat-Van
IV. Orta Kızılırmak
Bu bölümlerin, aşağıda verilen özelliklerinden hangisinin daha çok benzer olduğu söylenebilir?
A) Yükselti
B) Yaz sıcaklık ve kuraklığı
C) Nüfus yoğunluğu
D) Sanayide çalışan nüfus oranı
E) Ekvator'a uzaklık
11.
Yukarıda İç Anadolu Bölgesi'ni gösteren harita üzerinde taralı olarak gösterilen yerlerden hangisinde engebeliliğin daha fazla olduğu söylenebilir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
12. Bölgelerin yüzölçümleri ve yer şekilleri düşünüldüğünde (diğer koşullar dikkate alınmayacak) hangi bölgemizde tarım yapılabilecek alan en fazladır?
A) İç Anadolu
B) Karadeniz
C) Doğu Anadolu
D) Marmara
E) Akdeniz
13. Bir Türkiye fiziki haritasında Çukurova yeşil, Konya ovası sarı ve Yüksekova kahverengi ile gösterilmiştir.
Bu bilgilere göre yukarıdaki ovalarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Yükseltisi en az olan Çukurova'dır.
B) Konya ovasının yükseltisi Yüksekova'dan azdır.
C) Ovaların coğrafi koordinatları aynıdır.
D) Ovaların  yükseltileri farklıdır.
E) Konya ovası yüksek ovadan alçak fakat Çukurovadan yüksektir.
14. Doğu Anadolu'da, özellikle Erzurum-Kars bölümünde akarsu debilerinin en düşük olduğu dönemin kış mevsimi olması aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?
A) Yağış biçiminin
B) Bitki örtüsünün
C) Yağış miktarının
D) Akarsu havzalarının geniş olmasının
E) Dar ve derin vadilerin olmasının
15. Türkiye'de düz alanların en fazla olduğu bölge İç Anadolu Bölgesi iken, düzlüklerin bölge yüzölçümündeki oranı Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde daha fazladır.
Bu durum iki bölgenin hangi özelliklerinin farklı olmasının bir sonucudur?
A) İklimlerinin
B) Ekonomik etkinliklerin
C) Nüfuslanmalarının
D) Oluşum dönemlerinin
E) Yüzölçümlerinin
16. İç Anadolu Bölgesi'nde küçükbaş hayvancılığın yaygın olması ile aşağıdakilerden hangisi arasında ilişki vardır?
A) Bozkırların geniş yer tutması
B) Tarıma elverişli düzlüklerin fazla olması
C) Kış mevsiminin yağışlı geçmesi
D) Nüfus yoğunluğunun az olması
E) Ulaşım şartlarının gelişmiş olması
17.
I. Bölümün en önemli gölleri birer Alüvyal set gölü olan Eymir ve Mogan gölleridir.
II. Marmara, iç Anadolu, Ege ve Karadeniz'i birbirine bağlayan yollar bu bölümden geçer.
III. Sanayi, ticaret, ulaşım ve hizmet sektörleri diğer bölümlere göre daha fazla gelişmiştir.
Yukarıda iç Anadolu Bölgesi'ne ait olan bir bölümün özellikleri verilmiştir.
Buna göre bu bölüm aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yukarı Sakarya
B) Yukarı Kızılırmak
C) Orta Kızılırmak
D) Konya Bölümü
E) Orta Fırat
18.
I. Platolar geniş yer tutar.
II. Linyit çıkarımı en fazladır.
III. Rüzgâr erozyonu etkilidir.
IV. Toplu yerleşme görülür.
V. Yaz kuraklığının en belirgin olduğu bölgedir.
Yukarıda bölgelerle ilgili özellikler verilmiştir. Yukarıdaki özelliklerden hangileri İç Anadolu Bölgesi'ne ait değildir?
A) I-II
B) Yalnız II
C) II-III
D) II-V
E) III-V
CEVAP ANAHTARI
1. C 2. D 3. A 4. C
5. C 6. A 7. D 8. C 9. C 10. B
11. A 12. A 13. C 14. A 15. E
16. A 17. A 18. D
Etiketler:TURKIYE’NIN-COGRAFI-BOLGELERI-OZELLIKLERI-ILE-ILGILI-TEST-

BU YAZIYI PAYLAŞ