ANA SAYFA HABERLER VİDEOLAR DERSLER OYUNLAR DOSYA RESİM GALERİSİ YARIŞMA Facebookta paylaşmak için tıklayınız
 
 » MENÜ
 Türkiye Coğrafyası
 Ülkeler Coğrafyası
 Matematik Coğrafya
 Siyasi Coğrafya
 Biyocoğrafya
 Beşeri Coğrafya
 Ekonomik Coğrafya
 Hidroğrafya
 Klimatoloji
 Coğrafya Soru Bankası
 Güncel Yazılar
 » SORU CEVAP BÖLÜMÜ
Bu bölümden coğrafya dersleriniz yada coğrafya ile ilgili sorularınız varsa bize iletebilirsiniz.
Editöre Soru Sorunuz
Cevaplanmış Sorulara Bakınız
 » BİR COĞRAFYA BİLGİSİ
Richter ölçeğine göre 8,6 büyüklüğünde ki bir deprem, 100 hidrojen bombasının gücüne eşittir.
 » İÇERİK İSTATİSTİKLERİ
 Toplam Dosya Sayısı : 58
 Toplam Makale Sayısı : 87
 Toplam Ders Sayısı : 92
 Toplam Video Sayısı : 132
 Toplam Oyun Sayısı : 283
 Toplam Soru Sayısı : 11856
 Toplam Haber Sayısı : 62
 » SİTE İSTATİSTİKLERİ
Üyeler
Son Üye : kaseous
Bugün : 0
Dün : 0
Toplam Üye : 1043
Online Üyeler
 Online üye yok..
Site Sayacı


Ip Adresiniz
ip adresim
İletişim
E-Mail : bilgi@cografyalar.com
TÜRKİYE’NİN COĞRAFİ KONUMU, ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST
 » TÜRKİYE’NİN COĞRAFİ KONUMU, ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST

..1. Bir ülkenin; kıtalara, okyanuslara, denizlere, boğazlara, ticaret yollarına göre konumu ile yer şekilleri, yükseltisi, yeraltı ve yerüstü zenginlik kaynakları özel konumunu belirler.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin özel konumuyla açıklanamaz?
A) Avrupa ile Asya kıtalarını birbirine bağlayan köprü konumunda olması
B) Üç tarafının denizlerle çevrili olması
C) Yükseltisinin batıdan doğuya doğru artması
D) Farklı iklim özelliklerinin görülmesi
E) Batıda Güneş'in daha geç doğması
2.
Yukarıda koordinatları verilen taralı alanlardan hangisinde Türkiye topraklarının bir bölümü yer alır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
3. Erzurum'dan Rize'ye doğru hareket eden bir kişi aşağıdakilerden hangisinin düzenli bir şekilde değiştiğini gözlemleyemez?
A) Çizgisel hızın azaldığını
B) Gece-gündüz süreleri arasındaki farkın arttığını
C) Güneş ışınlarının düşme açısının küçüldüğünü
D) Yükseltinin azaldığını
E) Şafak ve gurup süresinin arttığını
4. Aşağıdakilerden hangisi, matematik konumla çelişen bir durumdur?
A) Sivas'tan Samsun'a gidildikçe kış sıcaklık ortalamalarının artması
B) Adana'da yaz sıcaklığının İstanbul'dan fazla olması
C) Mersin'de kış sıcaklığının Zonguldak'tan fazla olması
D) Ağrı'da Güneş'in İzmir'den önce doğması
E) Deniz suyundaki tuz oranının Akdeniz'den Marmara'ya doğru azalması
5.
Türkiye özel konumu aynı kalmak şartıyla Güney Yarımküre'de yer alsaydı aşağıdaki yorumlardan hangisini yapmak mümkün olmazdı?
A) En uzun gündüzü 21 Aralık'ta yaşardı.
B) Akdeniz'in su sıcaklığı Karadeniz'den az olurdu.
C) Kuzeyi ile güneyi arasındaki uzaklık 666 km olurdu.
D) Doğusu ile batısı arasındaki yerel saat farklı artardı.
E) Karadeniz'de turizm sezonu Akdeniz'den uzun olurdu.
6. Özel konumu etkileyen faktörlerden biri de yükseltidir. Türkiye'de batıdan doğuya doğru gidildikçe yükselti artmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma bağlı olarak ortaya çıkan sonuçlardan değildir?
A) Sıcaklığın azalması
B) Tarım ürünlerinin daha geç olgunlaşması
C) Gerçek sıcaklık değerleri ile indirgenmiş sıcaklık değerleri arasındaki farkın artması
D) Yerel saatin daha ileri olması
E) Karın yerde kalma süresinin artması
7. Bir ülkenin; denizlere, dağlara, komşu ülkelere, önemli geçitlere, ticaret yollarına göre bulunduğu yere özel konum denir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin özel konum sonuçlarından değildir?
A) Doğu Anadolu Bölgesi'nin ekonomisinde hayvancılığın önemli olması
B) Marmara Bölgesi'nde hidroelektrik potansiyelin düşük olması
C) İç Anadolu Bölgesi'nde yıllık yağış miktarının az olması
D) Doğu Anadolu'da yağışın İç Anadolu'dan fazla olması
E) Torosların güney yamaçlarında karların erken erimesi
8.
I. En az yağış alan bölgenin İç Anadolu olması
II. Büyükbaş hayvancılığın Doğu Anadolu'da yaygın olması
III. Akdeniz'in Ege Denizi'ne göre daha tuzlu olması
Yukarıda verilenlerden hangileri Türkiye'nin özel konumunun sonuçları arasında yer alır?
A) Yalnız I
B) II-III
C) I-II
D) Yalnız III
E) I-III
9.
Türkiye kış mevsiminde 30° Doğu, yaz mevsiminde ise 45° Doğu meridyeninin yerel saatini ortak saat olarak kullanılır.
Haziran ayında hangi ok yönüne gidilirse, yerel saat ile ulusal saat arasındaki fark artar?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
10.
Yukarıda bazı şehirlerde aynı anda Güneş'in ufuk düzlemi üzerindeki yükseltileri verilmiştir.
Buna göre, bu şehirlerin doğudan batıya doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) Bingöl-Adıyaman-Ağrı-Osmaniye
B) Osmaniye-Ağrı-Bingöl-Adıyaman
C) Ağrı-Bingöl-Adıyaman-Osmaniye
D) Adıyaman-Ağrı-Osmaniye-Bingöl
E) Ağrı-Adıyaman-Bingöl-Osmaniye
11. Herhangi bir yerin Ekvator'a ve Başlangıç Meridyeni'ne göre konumuna matematik konum denir.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin matematik konumuyla açıklanır?
A) II. ve III. saat dilimlerinde bulunması
B) İklim çeşitliliğinin fazla olması
C) Stratejik öneminin fazla olması
D) Gelişmekte olan ülkeler gurubuna girmesi
E) Deprem riskinin yüksek olması
12.
I. Ankara'da Güneş'in Erzincan'dan sonra doğması
II. Güney kıyılarımızda deniz turizminin erken başlaması
III. Iğdır’da pamuğun yetiştirilmesi
IV. İzmir'de gerçek sıcaklık ile indirgenmiş sıcaklık arasındaki farkın az olması
Yukarıdaki yargılardan hangileri sadece enlemin etkisi ile ilgilidir?
A) Yalnız I
B) II-IV
C) Yalnız III
D) Yalnız II
E) III-IV
13.Şekilde Türkiye'nin coğrafi koordinatları verilmiştir.
Coğrafi koordinatlara bakılarak Türkiye ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Türkiye'nin orta kuşakta yer aldığına
B) Türkiye'nin kuzeyi ile güneyi arasında 6° lik enlem farkı olduğuna
C) Yer şekillerinin çok engebeli olduğuna
D) Güneyinde sıcaklık ortalamasının yüksek olduğuna
E) 2. ve 3. saat diliminde topraklarının olduğuna
14. Türkiye 36°-42° Kuzey paralelleri arasında yer alır.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçları arasında yer almaz?
A) Güneyinden esen rüzgârların sıcaklığı artırması
B) öğle vakitleri gölge yönünün kuzeyi göstermesi
C) En uzun gündüzlerin Haziran ayında yaşanması
D) Ortalama yükseltisinin fazla olması
E) Güneyinden kuzeyine doğru sıcaklık ortalamalarının azalması
15. Güneş ışınlarının yere düşme açısı küçüldükçe atmosferdeki tutulma oranı artar.
Yukarıdaki Türkiye haritasında belirtilen illerden hangisinde yıl boyunca güneş ışınlarının atmosferdeki tutulma oranı en azdır?
A) İzmir
B) Antalya
C) Sivas
D) Adapazarı
E) Iğdır
16. Ege kıyılarından doğuya doğru gidildikçe aşağıdaki değişikliklerden hangisine rastlanılmaz?
A) Sıcaklık azalır.
B) Yıllık sıcaklık farkı artar.
C) Ormanlar azalır.
D) Yağış miktarları azalır.
E) Kar yağışları azalır.
CEVAP ANAHTARI
1. E 2. E 3. D 4. A 5. D
6. D 7. E 8. C 9. E 10. C 11. A 12. D
13. C 14. D 15. B 16. E
Etiketler:TURKIYE’NIN-COGRAFI-KONUMU-OZELLIKLERI-ILE-ILGILI-TEST

BU YAZIYI PAYLAŞ