ANA SAYFA HABERLER VİDEOLAR DERSLER OYUNLAR DOSYA RESİM GALERİSİ YARIŞMA Facebookta paylaşmak için tıklayınız
 
 » MENÜ
 Türkiye Coğrafyası
 Ülkeler Coğrafyası
 Matematik Coğrafya
 Siyasi Coğrafya
 Biyocoğrafya
 Beşeri Coğrafya
 Ekonomik Coğrafya
 Hidroğrafya
 Klimatoloji
 Coğrafya Soru Bankası
 Güncel Yazılar
 » SORU CEVAP BÖLÜMÜ
Bu bölümden coğrafya dersleriniz yada coğrafya ile ilgili sorularınız varsa bize iletebilirsiniz.
Editöre Soru Sorunuz
Cevaplanmış Sorulara Bakınız
 » BİR COĞRAFYA BİLGİSİ
Beyaz, güneş ışığı içinde bulunan bütün renkleri yansıtır, yani bütün renklerin bileşimidir.
 » İÇERİK İSTATİSTİKLERİ
 Toplam Dosya Sayısı : 58
 Toplam Makale Sayısı : 87
 Toplam Ders Sayısı : 92
 Toplam Video Sayısı : 132
 Toplam Oyun Sayısı : 283
 Toplam Soru Sayısı : 11856
 Toplam Haber Sayısı : 62
 » SİTE İSTATİSTİKLERİ
Üyeler
Son Üye : kaseous
Bugün : 0
Dün : 0
Toplam Üye : 1043
Online Üyeler
 Online üye yok..
Site Sayacı


Ip Adresiniz
ip adresim
İletişim
E-Mail : bilgi@cografyalar.com
ÜLKELER COĞRAFYASI, ÜLKELERİN ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST
 » ÜLKELER COĞRAFYASI, ÜLKELERİN ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST

..1. Kuzey ve güney olmak üzere ikiye ayrılan Apenin Dağları aşağıdaki ülkelerin hangisinin sınırları içinde yer almaktadır?

A) Arnavutluk B) Romanya
C) Rusya D) İtalya E) Portekiz
2.
1- İran 5- Suriye
2- Irak 6- Gürcistan
3- Yunanistan 7- Ermenistan
4- Azerbaycan 8- Bulgaristan
- Ülkemizin yukarıda verilen sınır komşularının hangi kıtalar üzerinde olduğu aşağıdaki şıkların hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
Avrupa Asya
A) 1- 3- 5- 8 2- 4-6-7
B) 3-8 1-2-4-5-6-7
C) 4-5-6-7-8 1-2-3
D) 2-7- 8 1-3-4-5-6
E) 4-6-7 1-2-3-5-8
3. Aşağıdaki ülkelerin hangisinin ekonomisinde en büyük payı hammadde ihracatından elde edilen
gelirler oluşturmaktadır?
A) Fransa B) İtalya C) Kuveyt
D) Almanya E) İsrail
4- Aşağıda bazı ülkeler ve başkentleri eşleştirilmiştir. Bunlardan hangisi yanlıştır?
A) Arnavutluk - Tiran
B) İsviçre - Bern
C) Portekiz - Madrid
D) İtalya – Roma
E) Gürcistan – Tiflis
5-Aşağıda verilen ülkelerden hangisi I. Dünya Savaşı sonrası kurulan ülkelerden biri değildir?
A) Türkiye B) Polonya
C) Macaristan D) Çekoslovakya E) Fransa
6. Aşağıda ülkemiz ile komşularımız (bilgi yelpazesi.net) arasında bulunan gümrük kapıları eşleştirilmiştir.
- Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Karaağaç –Yunanistan B) Cilvegözü – Suriye
C) Habur – Irak D) Akyaka – Gürcistan
E) Gürbulak – İran
7.
- Turizm gelirleri fazladır.
- Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanır.
- Ağır sanayi ve otomotiv sanayi gelişmiştir
- Genel olarak Akdeniz ikliminin etkisi altındadır.
- Bir yarımada devletidir.
Yukarıda özellikleri anlatılan Avrupa ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fransa B) Almanya C) İngiltere
D) İtalya E) Romanya
8. Norveç, İsveç, Finlandiya gibi ülkelerin yeryüzünün şekillenme- sinde aşağıdaki dış kuvvetlerin
hangisi daha etkili olmuştur?
A) Gel – git B) Akarsular C) Buzullar
D)Rüzgarlar E) Yeraltı suları
9. Aşağıdaki ülkelerin tarım alanları ve tarım faaliyetleri dikkate alındığında hangisinde birim alandan
alınan verim diğerlerinden daha fazladır?
A) Libya B)Hollanda C) Türkiye
D) İtalya E) Suriye
10. Ülkemizin sınır komşularından hangilerinin Karadeniz’de kıyısı bulunmaktadır?
A) Gürcistan - Bulgaristan B) Gürcistan – Yunanistan
C) Suriye – Arnavutluk D) Yunanistan – Romanya
E) Bulgaristan – Ermenistan
11. Kuzey Avrupa’da bir adalar ülkesidir. Yükseltisi çok az olan bir ülkedir. Ilıman okyanus iklimi hakimdir.
Ülkenin topraklarının yarıdan fazlası tarıma elverişlidir. Yeraltı kaynakları çok azdır. Ancak sanayisi çok gelişmiştir.
- Yukarıda özellikleri verilen Kuzey Avrupa ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İtalya B) Romanya C) Almanya
D) Polonya E) Danimarka
12.
1- Danimarka 4- Bulgaristan
2- İtalya 5- Yunanistan
3- İspanya 6- Almanya
Yukarıda verilen ülkelerin hangilerinin Akdeniz’de kıyısı bulunmaktadır?
A) 1-4-6 B) 2-3-5 C) 3-5-6 D) 1-3-5 E) 3-4-5
13. Norveç’te tarım alanlarının sınırlı olması aşağıdaki faaliyetlerden hangisinin öncellikle gelişmesine neden olmuştur?
A) Madencilik B) Balıkçılık C) Turizm
D) Endüstri E) Hizmet
14. Yurt dışında en çok Türk’ün bulunduğu, Türkiye’nin dış ticaretinde ilk sırayı alan, sanayi
bakımından gelişmiş ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fransa B) Bulgaristan C) Azerbaycan
D) İran E) Almanya
15. İngiltere’nin endüstride ilerlemesinde aşağıdakilerin hangisinin payı en büyüktür?
A) Zengin taşkömürü ve demir yataklarına sahip olması
B) Bir ada üzerinde bulunması
C) Akarsuların ulaşıma elverişli olması
D) Gelişmiş ülkelere yakın olması
E) Zengin petrol yataklarına sahip olması
16 Aşağıdaki bölgelerin hangisinde şiddetli depremlerin görülme olasılığı daha fazladır?
A) Doğu Avrupa B) İskandinavya C) Kanada
D) Doğu Asya kıyıları E) Avustralya
17. Aşağıdakilerden hangisi Fransa, İtalya ve Türkiye’nin ortak özellikleri arasında yer alır?
A) Yüzölçümlerinin aynı olması
B) Alp – Himalaya kıvrım kuşağında olmaları
C) Ekonomik gelişmişlik düzeylerinin aynı olması
D) Nüfus miktarları
E) Aynı okyanuslara komşu olmaları
18. Sanayisi gelişen İskandinav ülkelerinden birisi de İsveç’tir.
- Yukarıda sözü edilen durumun görülmesinde aşağıdakilerin hangisi etkili değildir?
A) Ilıman iklim şartlarına sahip olması
B) Orman oranının yüksek olması
C) Sermayenin varlığı
D) Zengin maden yataklarına sahip olması
E) Buzul aşınım şekillerinin fazla olması
19.Ortalama yükseltisi 150m. dir. Ülkede yaklaşık olarak 188.000 bin göl vardır. Göller ülkesi olarak da bilinir.”
- Yukarıda özellikleri verilen (bilgi yelpazesi.net) Avrupa ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Finlandiya B) Almanya C) Danimarka
D) Norveç E) İsveç
20. Yüksek enlemlerde yer alan ülkelerde kış turizmi ve kış turizm gelirleri yüksektir.
- Bu durum göz önüne alındığında aşağıda verilen ülkelerden hangisinde kış turizm gelirlerinin yüksek olduğu söylenebilir?
A) Türkiye B) Mısır C) İsveç
D) İspanya E) Brezilya
CEVAP ANAHTARI
1. D
2. B
3. C
4. C
5. E
6. D
7. D
8. C
9. B
10. A
11. E
12. B
13. B
14. E
15. A
16. D
17. B
18. E
19. A
20. C
Etiketler:ULKELER-COGRAFYASI-ULKELERIN-OZELLIKLERI-ILE-ILGILI-TEST

BU YAZIYI PAYLAŞ