ANA SAYFA HABERLER VİDEOLAR DERSLER OYUNLAR DOSYA RESİM GALERİSİ YARIŞMA Facebookta paylaşmak için tıklayınız
 
 » MENÜ
 Türkiye Coğrafyası
 Ülkeler Coğrafyası
 Matematik Coğrafya
 Siyasi Coğrafya
 Biyocoğrafya
 Beşeri Coğrafya
 Ekonomik Coğrafya
 Hidroğrafya
 Klimatoloji
 Coğrafya Soru Bankası
 Güncel Yazılar
 » SORU CEVAP BÖLÜMÜ
Bu bölümden coğrafya dersleriniz yada coğrafya ile ilgili sorularınız varsa bize iletebilirsiniz.
Editöre Soru Sorunuz
Cevaplanmış Sorulara Bakınız
 » BİR COĞRAFYA BİLGİSİ
ABD’de Arkansas Nehri üzerindeki köprü nehir seviyesinden 321 metrelik yüksekliğiyle dünyanın en yüksekteki köprüsüdür.
 » İÇERİK İSTATİSTİKLERİ
 Toplam Dosya Sayısı : 58
 Toplam Makale Sayısı : 87
 Toplam Ders Sayısı : 92
 Toplam Video Sayısı : 132
 Toplam Oyun Sayısı : 283
 Toplam Soru Sayısı : 11856
 Toplam Haber Sayısı : 62
 » SİTE İSTATİSTİKLERİ
Üyeler
Son Üye : asudeciv
Bugün : 0
Dün : 1
Toplam Üye : 1044
Online Üyeler
 Online üye yok..
Site Sayacı


Ip Adresiniz
ip adresim
İletişim
E-Mail : bilgi@cografyalar.com
Gine ve Gine Tarihi
 » Gine ve Gine Tarihi

Kuzeybaty Afrika ülkesidir. Kuzeyinde Senegal, Gine Bissau, güneyinde Sierra Leone veLiberya, do?usunda Mali, Fildi?i Sahili; batysynda ise Atlas Okyanusu bulunur. Ülkenin ismi, 'Guinea', asyl olarak Berberi'lerin Sahra Çölünün güneyi ve Gine Körfezi arasyndaki bölgeye verdikleri isimden gelir (kabaca, siyahlaryn ülkesi demek).


Tam Ady: Gine Cumhuriyeti
Yüzölçümü: 245 857 km²
Ba?kenti: 
Conakry
Para Birimi: Gine Franky
Dili: Fransyzca (resmi) ve Yerel Diller
Nüfusu: 7 775 065 ki?i (2002 tahmini)
Ortalama Ömür: 46.28 yyl (2002 tahmini)
Okur Yazarlyk Orany: % 35.9 (1995 tahmini)
Ki?i Ba?yna Dü?en Milli Gelir: 1 970 $ (2001 tahmini)

Synyrlary: toplam: 3,399 km
Yklimi: Genellikle sycak ve nemlidir; Haziran - Kasym ya?mur mevsimi, Aralyk Mayys kuru mevsimdir.
Arazi yapysy: Kyyyda düz ovalar, iç kysymlarda tepelikli da?lyk arazi yer alyr.
Deniz seviyesinden yüksekli?i: en alçak noktasy: Atlas Okyanusu 0 m; en yüksek noktasy: Nimba tepesi 1,752 m
Do?al kaynaklary: Boksit, demir yataklary, elmas, altyn, uranyum, hidro güç, balyk
Arazi kullanymy: taryma uygun topraklar: %2
Daimi ekinler: %0
Daimi otlak ve çayyrlar: %22
Ormanlar ve ormanlyk arazi: %59
Di?er: %17 (1993 verileri)
Sulanan arazi: 930 km² (1993 verileri)

Do?al afetler: Sycak, kuru ve tozlu harmattan rüzgarlary

HIV/AIDS - hastalyklaryna yakalanan yeti?kin sayysy: %1.54 (1999 verileri)
HIV/AIDS - hastaly?y olan insan sayysy: 55,000 (1999 verileri)
HIV/AIDS - hastalyklaryndan ölenlerin sayysy: 5,600 (1999 verileri)

TARYH

Avrupalylar buraya ilk olarak 16'ncy yüzyylda köle ticareti için geldiler. Gine, 1958'deFransa'dan ba?ymsyzly?yny kazandy. Ahmed Sékou Touré'nin diktatörlü?ünde muhaliflere basky yapan ve sosyalist ekonomi benimseyen uzun bir yönetim devam etti. Onun ölümünden sonra 1984'te Lansana Conté yönetimi ele aldy. 1993'te seçimler yapyldyysa da tarty?maly hale geldi. 2005 itibariyle ülkenin durumu halen kritiktir ve Uluslararasy Kriz Grubu'na göre (International Crisis Group) 'zayyf ülke' statüsüne girme tehlikesindedir. Ülkede bir Daimi Birle?mi? Milletler Misyonu mevcuttur.


EKONOMY


Boksit, elmas, altyn, uranyum, demir cevheri, su gücü, balykçylyk, ülkenin temel kaynaklarydyr. Sulanabilir alany çok azdyr. Dünya boksit üretiminde %30'luk paya sahiptir. Yhracatyn büyük kysmy maden ihracyna dayalydyr


YÖNETYMY

Ülke ady: Resmi tam ady: Gine Cumhuriyeti
Kysa ?ekli : Gine
Yerel tam ady: Republique de Guinee
Yerel kysa ?ekli: Guinee
Eski ady: Fransyz Ginesi
Yngilizce: Guinea
Yönetim biçimi: Ba?kanlyk Tipi Cumhuriyet
Ba?kent: Conakry
Ydari bölümler: 33 bölge ve 1 özel alan; Beyla, Boffa, Boke, Conakry, Coyah, Dabola, Dalaba, Dinguiraye, Dubreka, Faranah, Forecariah, Fria, Gaoual, Gueckedou, Kankan, Kerouane, Kindia, Kissidougou, Koubia, Koundara, Kouroussa, Labe, Lelouma, Lola, Macenta, Mali, Mamou, Mandiana, Nzerekore, Pita, Siguiri, Telimele, Tougue, Yomou
Ba?ymsyzlyk günü: 2 Ekim 1958 (Fransa'dan)
Milli bayram: Ba?ymsyzlyk günü, 2 Ekim (1958)
Anayasa: 23 Aralyk 1990 (Loi Fundamentale)
Üye oldu?u uluslararasy örgüt ve kurulu?lar: ACCT, ACP (Afrika - Karayip - Pasifik Ülkeleri), AfDB (Afrika Kalkynma Bankasy), CCC (Gümrük Y?birli?i Konseyi), ECA (Birle?mi? Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu), ECOWAS (Baty Afrika Ekonomik Toplulu?u), FAO (Tarym ve Gyda Örgütü), G-77, IBRD (Uluslararasy Ymar ve Kalkynma Bankasy), ICAO (Uluslararasy Sivil Havacylyk Örgütü), ICFTU (Uluslararasy Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararasy Kyzylhaç ve Kyzylay Hareketi), IDA (Uluslararasy Kalkynma Birli?i), IDB (Yslam Kalkynma Bankasy), IFAD (Uluslararasy Tarymsal Kalkynma Fonu), IFC (Uluslararasy Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararasy Kyzylhaç ve Kyzylay Topluluklary Federasyonu), ILO (Uluslarasy Çaly?ma Örgütü), IMF (Uluslararasy Para Fonu), IMO (Uluslararasy Denizcilik Örgütü), Intelsat (Uluslararasy Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararasy Polis Te?kilaty), IOC (Uluslararasy Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararasy Göçmen Te?kilaty), ISO (Uluslararasy Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararasy Haberle?me Birli?i), MINURSO (BM Bati Sahra Referandum Misyonu), NAM, OAU (Afrika Birli?i Te?kilaty), OIC (Yslam Konferansy Örgütü), OPCW (Kimyasal Silahlary Yasaklama Organizasyonu), UN (Birle?mi? Milletler), UNAMSIL (BM Sierra Leone Misyonu), UNCTAD (Birle?mi? Milletler Ticaret ve Kalkynma Konferansy), UNESCO (E?itim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNIDO (Endüstriyel Kalkynma Örgütü), UPU (Dünya Posta Birli?i), WCL (Dünya Emek Konfederasyonu), WFTU (Dünya Y?çi Sendikalary Federasyonu), WHO (Dünya Sa?lyk Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Te?kilaty), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)
Etiketler:Gine-ve-Gine-Tarihi

BU YAZIYI PAYLAŞ