ANA SAYFA HABERLER VİDEOLAR DERSLER OYUNLAR DOSYA RESİM GALERİSİ YARIŞMA Facebookta paylaşmak için tıklayınız
 
 » MENÜ
 Türkiye Coğrafyası
 Ülkeler Coğrafyası
 Matematik Coğrafya
 Siyasi Coğrafya
 Biyocoğrafya
 Beşeri Coğrafya
 Ekonomik Coğrafya
 Hidroğrafya
 Klimatoloji
 Coğrafya Soru Bankası
 Güncel Yazılar
 » SORU CEVAP BÖLÜMÜ
Bu bölümden coğrafya dersleriniz yada coğrafya ile ilgili sorularınız varsa bize iletebilirsiniz.
Editöre Soru Sorunuz
Cevaplanmış Sorulara Bakınız
 » BİR COĞRAFYA BİLGİSİ
Dünyada insan başına düşen karınca sayısı 1.000.000’dur.
 » İÇERİK İSTATİSTİKLERİ
 Toplam Dosya Sayısı : 58
 Toplam Makale Sayısı : 87
 Toplam Ders Sayısı : 92
 Toplam Video Sayısı : 132
 Toplam Oyun Sayısı : 283
 Toplam Soru Sayısı : 11856
 Toplam Haber Sayısı : 62
 » SİTE İSTATİSTİKLERİ
Üyeler
Son Üye : asudeciv
Bugün : 0
Dün : 1
Toplam Üye : 1044
Online Üyeler
 Online üye yok..
Site Sayacı


Ip Adresiniz
ip adresim
İletişim
E-Mail : bilgi@cografyalar.com
Galler ve Galler Tarihi
 » Galler ve Galler Tarihi

GallerGaller (Yngilizce'de Wales)(Galce'de Cymru (Komrii diye telaffuz edilir) Britanya'da Birle?ik Krallyk'a ba?ly dört ülkeden biri. Britanya'nyn güney-batysynda do?uda Cheshire, Shropshire, Herefordshire ve Gloucestershire kyrsal bölgeleriyle, güneyde Bristol Kanalyyla, güneybatyda St.George Kanalyyla ve baty ve kuzeyde Irlanda Deniziyle çevrili bir bölgedir.

Galce'de "Tywysogaeth Cymru" denilen Galler Prensli?i Galler bölgesinin yönetiminde söz sahibi olmamasyna kar?yn halen kullanylabilmektedir. 1282 yylynda Yngiltere Kraly I. Edward döneminde Galler bölgesi Cilmeri Sava?y syrasynda istila edildi. Bununla birlikte bölgenin kanunlary 1535-1542 yylyndaki Laws in Wales Acts'e kadar Yngiliz kanunlaryyla yer de?i?tirmemi?ti.


Etimoloji

Galler için kullanylan "Wales" terimi yabancy anlamyna gelen Germanik (Alman dil grubundan) Walha kelimesinden ileri gelmektedir. Galce'de ülke için eski Galce'de hem?eri anlamyna geldi?i dü?ünülen Cymru (Kamrii)dir. Bu terimin bir ortaça? efsanesindeki Cymru Kraly Brutus'un o?lu Camber'den geldi?i de ileri sürülmektedir. Yngiltere'nin kuzeyindeki Cumberland veya Cumbria terimleri de de ayny kelimeden türemi?tir.

Tarih

Günümüzdeki Galler bölgesindeki ilk yerle?imciler bölgeye Buz Ça?ynyn sonuna do?ru gelmi?lerdir. Ylk tarihi kayyt Britanya'nyn Roma istilasy döneminden kalmadyr. O dönemde modern Galler bölgesi pek çok kabileye bölünmü?tü. Romalylar bölgenin daha çok kuzeyinde bulunmu?lardyr. Eski bir efsanede son Roma imparatorlaryndan Magnus Maximus'un Gal ?eflerinden birinin kyzy olan Elen veya Helen ile evlendi?i geçmektedir. Roma istilasy döneminde 4.yüzyylda Gal halky Hristiyanlykla tany?my?tyr.

Britanya'da Roma Ymparatorlu?unun 410 yylyndaki dü?ü?ünden sonra Galler birkaç krally?a bölünmü?tür. Anglo-Sakson kabilelerin bu krallyklary istila te?ebbüsleri yöre halkynyn kuvvetli mukavemetiyle ba?arysyzlykla sonuçlanmy?tyr. Anglo-Saksonlar bölgeyi "yabancy" anlamyna gelen ve günümüz Yngilizcesindeki Wales kelimesinin kökeni olan "Walha" ile isimlendirmi?lerdir. Galler kendilerini Cymry veya Cymro teriminin dy?ynda Brythoniaid (Britonlar) olarak da adlandyrmy?lardyr.

Normanlaryn 1066'daki Yngiltere'yi istilasyny takiben Gallerin ba?ymsyzly?y gün geçtikçe azalmy?tyr. 1282'de Yngiltere Kraly I. Edward Gallerin son ba?ymsyz prensi Llywelyn the Last'y yenilgiye u?ratmy?tyr. Edward bölgeyi kontrol altynda tutmak için bir seri büyük ta? ?ato in?a ettirmi?tir. ?atolaryn en tanynanlary Beaumaris, Caernarfon, Conwy, ve Harlech'dedir. 1746 yylynda imzalanan "The Wales and Berwick Act" anla?masy ile ile Yngiltere'de uygulanan tüm yasalar otomatik olarak Galler bölgesinde de geçerli olmu?tur.

Etiketler:Galler-ve-Galler-Tarihi

BU YAZIYI PAYLAŞ