ANA SAYFA HABERLER VİDEOLAR DERSLER OYUNLAR DOSYA RESİM GALERİSİ YARIŞMA Facebookta paylaşmak için tıklayınız
 
 » MENÜ
 Türkiye Coğrafyası
 Ülkeler Coğrafyası
 Matematik Coğrafya
 Siyasi Coğrafya
 Biyocoğrafya
 Beşeri Coğrafya
 Ekonomik Coğrafya
 Hidroğrafya
 Klimatoloji
 Coğrafya Soru Bankası
 Güncel Yazılar
 » SORU CEVAP BÖLÜMÜ
Bu bölümden coğrafya dersleriniz yada coğrafya ile ilgili sorularınız varsa bize iletebilirsiniz.
Editöre Soru Sorunuz
Cevaplanmış Sorulara Bakınız
 » BİR COĞRAFYA BİLGİSİ
Dünyada sağlıksız içme suları nedeniyle her gün 25.000 kişi ölmektedir.
 » İÇERİK İSTATİSTİKLERİ
 Toplam Dosya Sayısı : 58
 Toplam Makale Sayısı : 87
 Toplam Ders Sayısı : 92
 Toplam Video Sayısı : 132
 Toplam Oyun Sayısı : 283
 Toplam Soru Sayısı : 11856
 Toplam Haber Sayısı : 62
 » SİTE İSTATİSTİKLERİ
Üyeler
Son Üye : asudeciv
Bugün : 0
Dün : 1
Toplam Üye : 1044
Online Üyeler
 Online üye yok..
Site Sayacı


Ip Adresiniz
ip adresim
İletişim
E-Mail : bilgi@cografyalar.com
Barbados ve Barbados Tarihi
 » Barbados ve Barbados Tarihi

BARBADOS 

Co?rafi Verileri
Konum: Karayipler'de, Atlas Okyanusu`nun batysynda, Rüzgarüstü Adalarynyn 160 km do?usunda, Venezuela`nyn 435 km kuzeybatysynda yer alyr.
Co?rafi konumu: 13 10 Kuzey enlemi, 59 32 Baty boylamy
Harita konumu: Orta Amerika ve Karayipler
Yüzölçümü: toplam: 430 km²
kara: 430 km²
su: 0 km²
Synyr kom?ulary: 0 km
Sahil ?eridi: 97 km
Yklimi: Tropik iklimin egemen oldu?u adada kuru (Aralyk-Mayys) ve ya?y?ly (Haziran-Kasym) geçen iki mevsim görülür. Antiller kasyrga alanyn güney synyryndaki yer alan ülkede daha önceki yyllarda kasyrgalar büyük yykymlara yol açmy?tyr.
Arazi yapysy: Ada tortul kayaçlary kaplayan ve kalynly?y 90 m`ye ula?an mercan birikintilerinden olu?mu?tur. En yüksek noktasy olan Hillaby da?ynyn bulundu?u kuzey kesimi dy?ynda, genellikle alçak ve düzdür. Yüzey sulary oldukça azdyr; az sayydaki do?al su kaynaklary, kireçta?y yataklarynda toplanan yeralty sularyyla beslenir.
Deniz seviyesinden yüksekli?i: en alçak noktasy: Atlas Okyanusu 0 m; en yüksek noktasy: Hillaby Da?y 336 m
Do?al kaynaklary: Petrol, do?al gaz, balyk
Arazi kullanymy: i?lenebilir toprak arazi: %37
sürekli ekinler: %0
otlaklar: %5
ormanlyk arazi: %12
di?er: %46 (1993 verileri)
Do?al afetler: Antiller kasyrga alanynyn güney synyryndaki yer alan ülkede daha önceki yyllarda kasyrgalar büyük yykymlara yol açmy?tyr. Ayryca periyodik heyelanlar gözlemlenmektedir.
Nüfus Bilgileri
Nüfus: 275,330 (Temmuz 2001 verileri)
Ya? yapysy: 0-14 ya?: %21.68 (erkek 30,122; kadyn 29,572)
15-64 ya?: %69.44 (erkek 93,283; kadyn 97,915)
65 ya? ve üzeri: %8.88 (erkek 9,432; kadyn 15,006) (2001 verileri)
Nüfus arty? orany: %0.46 (2001 verileri)
Mülteci orany: -0.32 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
Cinsiyet orany: do?umlarda: 1.01 erkek/kadyn
15 ya? alty: 1.02 erkek/kadyn
15-64 ya?: 0.95 erkek/kadyn
65 ya? ve üzeri: 0.63 erkek/kadyn
toplam nüfusta: 0.93 erkek/kadyn (2001 verileri)
Bebek ölüm orany: 12.04 ölüm/1,000 do?an bebek (2001 tahmini)
Ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 73.25 yyl
erkek: 70.66 yyl
kadyn: 75.86 yyl (2001 verileri)
Ortalama çocuk sayysy: 1.64 çocuk/1 kadyn (2001 tahmini)
HIV/AIDS - hastalyklaryna yakalanan yeti?kin sayysy: %1.17 (1999 verileri)
HIV/AIDS - ta?yyan insan sayysy: 1,800 (1999 verileri)
HIV/AIDS - hastalyklaryndan ölenler: 130 (1999 verileri)
Ulus: Barbadoslu yada Bajan (halk arasynda)
Nüfusun etnik da?ylymy: Siyah yrk %80, beyaz yrk %4, di?er %16
Dinler: Protestan %67 (Anglikan %40, Pentekostal %8, Methodist %7, di?er %12), Roma Katolikleri %4, inançsyz %17, di?er %12
Dil: Yngilizce
Okur yazar orany: 15 ya? ve üzeri bilgiler
toplam nüfus: %97.4
erkek: %98
kadyn: %96.8 (1995 verileri)
Etiketler:Barbados-ve-Barbados-Tarihi

BU YAZIYI PAYLAŞ