ANA SAYFA HABERLER VİDEOLAR DERSLER OYUNLAR DOSYA RESİM GALERİSİ YARIŞMA Facebookta paylaşmak için tıklayınız
 
 » MENÜ
 Türkiye Coğrafyası
 Ülkeler Coğrafyası
 Matematik Coğrafya
 Siyasi Coğrafya
 Biyocoğrafya
 Beşeri Coğrafya
 Ekonomik Coğrafya
 Hidroğrafya
 Klimatoloji
 Coğrafya Soru Bankası
 Güncel Yazılar
 » SORU CEVAP BÖLÜMÜ
Bu bölümden coğrafya dersleriniz yada coğrafya ile ilgili sorularınız varsa bize iletebilirsiniz.
Editöre Soru Sorunuz
Cevaplanmış Sorulara Bakınız
 » BİR COĞRAFYA BİLGİSİ
Amerika’ da 1970 yılında meydana gelen bir tornado 400.000 can almıştır.
 » İÇERİK İSTATİSTİKLERİ
 Toplam Dosya Sayısı : 58
 Toplam Makale Sayısı : 87
 Toplam Ders Sayısı : 92
 Toplam Video Sayısı : 132
 Toplam Oyun Sayısı : 283
 Toplam Soru Sayısı : 11856
 Toplam Haber Sayısı : 62
 » SİTE İSTATİSTİKLERİ
Üyeler
Son Üye : asudeciv
Bugün : 0
Dün : 1
Toplam Üye : 1044
Online Üyeler
 Online üye yok..
Site Sayacı


Ip Adresiniz
ip adresim
İletişim
E-Mail : bilgi@cografyalar.com
Arnavutluk ve Arnavutluk Tarihi
 » Arnavutluk ve Arnavutluk Tarihi

Arnavutluk Tarihi

Arnavut halky, M.Ö. 2000 yyllarynda Balkan Yarymadasyna yerle?en Ylliryalylaryn torunlarydyr. Yllirya M.Ö. 167 yylynda Romalylar tarafyndan zaptedildi ve 500 yyl Romalylar tarafyndan yönetildi. Ancak bu bölgenin iç kysymlarynda ya?ayan Ylliryalylar, Romalylaryn baskylaryna uzun müddet kar?y koydular. Y?te bunlar, Roma Ymparatorlu?unun 395'te parçalanmasyndan sonra Arnavutluk ve Arnavut adlaryny aldylar ve Do?u Roma Ymparatorlu?unun bir parçasy oldular.

1468 yylynda Osmanlylar Arnavutluk'u zaptettiler ve uzun müddet burayy idareleri altynda bulundurdular. Osmanly Devletinin adil idaresinden mennun olan Arnavutlar kendi istekleri ile 17. yüzyylda Yslamiyeti kabul ettiler. Dini yaymak için gayret gösterdiler. Osmanlylar burada askeri te?kilat kurdular ve süvari birlikleri te?kil ettiler. Arnavutlar zamanla kendi kültürlerini byrakarak Osmanly kültürünü benimsediler.

1912'de Osmanly idaresinden ayryldylar. Ancak tam müstakil olmayyp, büyük devletlerin kontrolü altynda kaldylar. Birinci Dünya Sava?yndan sonra 1925'te cumhuriyet ilan edildi. Ancak cumhurba?kany olan Zo?u, 1928'de cumhuriyeti krally?a dönü?türdü. Bu syralarda bir ekonomik krize girdi ve nihayet Ykinci Dünya Sava?ynda Ytalyanlar tarafyndan i?gal edildi.

1944 yylynda, komünistler hükumeti kontrol altyna alarak, komünist bir idare kurdular. 1961 yylyna kadar Rusya ile sycak münasebetlerde bulundular. 1961'de Rusya ile ba?lylyklaryny keserek Çin ile anla?tylar. Böylece Çin ile ittifak kuran ilk Avrupa devleti oldular. Ancak son yyllarda Çin ile de yakynlyklaryny dondurdular. Daha sonra Yugoslavya ve bazy Avrupa ülkeleriyle ticari ve diplomatik münasebetler kurdular.

1976 Aralyk ayynda kabul etti?i yeni anayasa ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti adyny aldy. Devlet ba?kanly?yna Arnavutluk Emek Partisi Genel Sekreteri Enver Hoca Getirilidi. 1985'te Enver Hoca'nyn ölümü üzerine Emek Partisi genel sekreterli?ine getirilen Ramiz Alia ayny zamanda Devlet Ba?kany da oldu. 31 Mart 1990'da yapylan ilk çok partili seçimleri Emek Partisi kazanmasyna ra?men ülkede iç karga?alyk ba?lady. Bunun üzerine çok sayyda halk ülkeden göç etti.
Etiketler:Arnavutluk-ve-Arnavutluk-Tarihi

BU YAZIYI PAYLAŞ