ANA SAYFA HABERLER VİDEOLAR DERSLER OYUNLAR DOSYA RESİM GALERİSİ YARIŞMA Facebookta paylaşmak için tıklayınız
 
 » MENÜ
 Türkiye Coğrafyası
 Ülkeler Coğrafyası
 Matematik Coğrafya
 Siyasi Coğrafya
 Biyocoğrafya
 Beşeri Coğrafya
 Ekonomik Coğrafya
 Hidroğrafya
 Klimatoloji
 Coğrafya Soru Bankası
 Güncel Yazılar
 » SORU CEVAP BÖLÜMÜ
Bu bölümden coğrafya dersleriniz yada coğrafya ile ilgili sorularınız varsa bize iletebilirsiniz.
Editöre Soru Sorunuz
Cevaplanmış Sorulara Bakınız
 » BİR COĞRAFYA BİLGİSİ
Moskova metrosu 30 kilometrelik uzunluğuyla dünyanın en uzun metrosudur.
 » İÇERİK İSTATİSTİKLERİ
 Toplam Dosya Sayısı : 58
 Toplam Makale Sayısı : 87
 Toplam Ders Sayısı : 92
 Toplam Video Sayısı : 132
 Toplam Oyun Sayısı : 283
 Toplam Soru Sayısı : 11856
 Toplam Haber Sayısı : 62
 » SİTE İSTATİSTİKLERİ
Üyeler
Son Üye : asudeciv
Bugün : 0
Dün : 1
Toplam Üye : 1044
Online Üyeler
 Online üye yok..
Site Sayacı


Ip Adresiniz
ip adresim
İletişim
E-Mail : bilgi@cografyalar.com
Hollanda (Netherlands) ve Hollanda Tarihi
 » Hollanda (Netherlands) ve Hollanda Tarihi
Co?rafi Verileri

Konum: Baty Avrupa, Kuzey Denizi kyyysynda, Belçika ve Almanya arasynda yer alyr.
Co?rafi konumu: 52 30 Kuzey enlemi, 5 45 Do?u boylamy
Haritadaki konumu: Avrupa
Yüzölçümü: 41,526 km²
Synyrlary: toplam: 1,027 km
synyr kom?ulary: Belçika 450 km, Almanya 577 km
Sahil ?eridi: 451 km
Yklimi: Ilyman; deniz iklimi, yazlar serin ve ky?lar ylyman geçer.
Arazi yapysy: Ço?unlukla kyyy bölgesinde alçak ovalar ve düzlükler, güneydo?uda tepelikler yer alyr.
Deniz seviyesinden yüksekli?i: en alçak noktasy: Prins Alexanderpolder 7 m; en yüksek noktasy: Vaalserberg 321 m
Do?al kaynaklary: Do?al gaz, petrol, i?lenebilir arazi
Arazi kullanymy: taryma uygun topraklar: %25
daimi ekinler: %3
otlaklar: %25
ormanlyk arazi: %8
di?er: %39 (1996 verileri)
Sulanan arazi: 6,000 km² (1996 verileri)
Do?al afetler: Su baskynlary


Nüfus Bilgileri

Nüfus: 15,981,472 (Temmuz 2001 verileri)
Nüfus arty? orany: %0.55 (2001 verileri)
Mülteci orany: 2.34 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
Bebek ölüm orany: 4.37 ölüm/1,000 do?an bebek (2001 tahmini)
erkeklerde: 75.55 yyl
kadynlarda: 81.44 yyl (2001 verileri)
Ortalama çocuk sayysy: 1.65 çocuk/1 kadyn (2001 tahmini)
HIV/AIDS - hastalyklaryna yakalanan yeti?kin sayysy: %0.19 (1999 verileri)
HIV/AIDS - hastalyklaryndan ölenlerin sayysy: 100 (1999 verileri)
Ulus: Hollandaly
Nüfusun etnik da?ylymy: Hollandaly %91, Fasly, Türk ve di?er %9 (1999 verileri)
Din: Roma Katolikleri %31, Protestan %21, Müslüman %4.4, di?er %3.6, inançsyz %40 (1998)
Dil: Flemenkçe
Okur yazar orany: 15 ya? ve üzeri için veriler
toplam nüfusta: %99 (2000 verileri)


Yönetimi

Ülke ady: Resmi tam ady: Hollanda Krally?y
kysa ?ekli : Hollanda
Yerel tam ady: Koninkrijk der Nederlanden
yerel kysa ?ekli: Nederland
ingilizce: Netherlands
Yönetim biçimi: Me?ruti Krallyk
Ba?kent: Amsterdam - Den Haag
Ydari bölümler: 12 bölge; Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zeeland, Zuid-Holland
Ba?ymly topraklary: Aruba, Hollanda Antilleri
Ba?ymsyzlyk günü: 1579 (Yspanya'dan)
Milli bayram: Kraliçe günü, 30 Nisan
Anayasa: 1814; bir çok kez yenilenmi?tir, son düzenlenme tarihi 17 ?ubat 1983
Üye oldu?u uluslararasy örgüt ve kurulu?lar: AfDB (Afrika Kalkynma Bankasy), AsDB (Asya Kalkynma Bankasy), AG (Avustralya Grubu), Benelux (Belçika, Hollanda, Lüksemburg Ekonomik Birli?i), BIS (Uluslararasy Ymar Bankasy), CCC (Gümrük Y?birli?i Konseyi), CE (Avrupa Konseyi), CERN (Avrupa Nükleer Ara?tyrma Te?kilaty), EAPC (Avrupa - Atlantik Ortaklyk Konseyi), EBRD (Avrupa Yatyrym ve Kalkynma Bankasy), ECE (Birle?mi? Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu), ECLAC (Birle?mi? Milletler Latin Amerika ve Karayipler Komisyonu), EIB (Avrupa Yatyrym Bankasy), EMU (Avrupa Ekonomi ve Para Birli?i), ESA (Avrupa Uzay Ajansy), ESCAP (Asya ve Pasifikler Ekonomik ve Sosyal Komisyonu), Avrupa Birli?i, FAO (Tarym ve Gyda Örgütü), G-10, IADB (Amerika Bölgesi Kalkynma Bankasy), IAEA (Uluslararasy Atom Enerjisi Ajansy), IBRD (Uluslararasy Ymar ve Kalkynma Bankasy), ICAO (Uluslararasy Sivil Havacylyk Örgütü), ICC (Milletlerarasy Ticaret Odasy), ICFTU (Uluslararasy Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararasy Kyzylhaç ve Kyzylay Hareketi), IDA (Uluslararasy Kalkynma Birli?i), IEA (Uluslararasy Enerji Ajansy), IFAD (Uluslararasy Tarymsal Kalkynma Fonu), IFC (Uluslararasy Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararasy Kyzylhaç ve Kyzylay Topluluklary Federasyonu), IHO (Uluslararasy Hidrografi Örgütü), ILO (Uluslarasy Çaly?ma Örgütü), IMF (Uluslararasy Para Fonu), IMO (Uluslararasy Denizcilik Örgütü), Inmarsat (Uluslararasy Denizcilik Uydu Te?kilaty), Intelsat (Uluslararasy Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararasy Polis Te?kilaty), IOC (Uluslararasy Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararasy Göçmen Te?kilaty), ISO (Uluslararasy Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararasy Haberle?me Birli?i), NAM, NATO (Kuzey Atlantik Asemblesi), NEA (Nükleer Enerji Kurulu), NSG, OAS (Amerika Devletleri Te?kilaty), OECD (Ekonomik Y?birli?i ve Kalkynma Örgütü),OPCW, OSCE (Avrupa Güvenlik ve Y?birli?i Örgütü), PCA (Daimi Hakemlik Mahkemesi), UN (Birle?mi? Milletler), UNCTAD (Birle?mi? Milletler Ticaret ve Kalkynma Konferansy), UNESCO (E?itim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNFICYP (BM Bary? Gücü), UNHCR (BM Mülteciler Yüksek Komiserli?i), UNIDO (Endüstriyel Kalkynma Örgütü), UNITAR (BM E?itim Ara?tyrma Enstitüsü), UNMEE (BM Etyopya-Eritre Misyonu), UNMIBH (BM Bosna Hersek Misyonu), UNMIK (BM Kosova Geçici Yönetimi), UNTSO (BM Mütareke Gözlem Örgütü), UNU, UPU (Dünya Posta Birli?i), WCL (Dünya Emek Konfederasyonu), WEU (Baty Avrupa Konseyi), WHO (Dünya Sa?lyk Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Te?kilaty), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü), ZC


Ekonomik Göstergeler

GSYYH: Satynalma Gücü paritesi - 388.4 milyar $ (2000 verileri)
GSYYH - reel büyüme: %4 (2000 verileri)
GSYYH - sektörel bile?im: tarym: %3.3
endüstri: %26.3
hizmet: %70.4 (2000 verileri)
Enflasyon orany (tüketici fiyatlarynda): %2.6 (2000 verileri)
Y? gücü: 7.2 milyon (2000)
Sektörlere göre i?gücü da?ylymy: hizmet %73, endüstri %23, tarym %4 (1998 verileri)
Y?sizlik orany: %2.6 (2000 verileri)
Endüstri: Tarym endüstrileri, metal ve mühendislik ürünleri, kimyasallar, petrol, in?aat, elektrikler, balykçylyk
Endüstrinin büyüme orany: %3.2 (2000)
Elektrik üretimi: 85.294 milyar kWh (1999)
Elektrik tüketimi: 97.76 milyar kWh (1999)
Elektrik ihracaty: 3.97 milyar kWh (1999)
Elektrik ithalaty: 22.407 milyar kWh (1999)
Tarym ürünleri: Hububat, patates, ?eker pancary, meyve, sebze, çiftlik hayvanlary
Yhracat: 210.3 milyar $ (2000)
Yhracat ürünleri: Makine ve parça, kimyasallar, yakyt, gyda maddeleri
Yhracat ortaklary: AB %78, Orta ve Do?u Avrupa, ABD (2000)
Ythalat: 201.2 milyar $ (2000 verileri)
Ythalat ürünleri: Makine ve araçlar, kimyasallar, yakyt, gyda maddeleri, giysiler
Ythalat ortaklary: AB %56, ABD %9, Orta ve Do?u Avrupa (2000)
Para birimi: Euro (EUR)
Para birimi kodu: EUR
Mali yyl: Takvim yyly


Yleti?im Bilgileri

Kullanylan telefon hatlary: 9,132,400 (1999)
Telefon kodu: 31
Radyo yayyn istasyonlary: AM 4, FM 58, kysa dalga 3 (1998)
Radyolar: 15.3 milyon (1996)
Televizyon yayyny yapan istasyonlar: 21 (1995)
Televizyonlar: 8.1 milyon (1997)
Internet kysaltmasy: .nl
Internet servis sa?layycylary: 52 (2000)
Internet kullanycylary: 6.8 milyon (2000)


Ula?ym ve Ta?ymacylyk

Demiryollary: 2,739 km (1998)
Karayollary: 125,575 km (1998)
Su yollary: 5,046 km
Boru hatlary: Ham petrol 418 km; petrol ürünleri 965 km; do?al gaz 10,230 km
Limanlary: Amsterdam, Delfzijl, Dordrecht, Eemshaven, Groningen, Haarlem, Ijmuiden, Maastricht, Rotterdam, Terneuzen, Utrecht, Vlissingen
Hava alanlary: 28 (2000 verileri)
Helikopter alanlary: 1 (2000 verileri)

Etiketler:Hollanda-Netherlands-ve-Hollanda-Tarihi

BU YAZIYI PAYLAŞ